Postliste http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.kystverket.no Endringsmelding fortanning i berg - 2 revisjon 06092021 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/33430?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 33353/2021 | Utbyggingsavdelinga Befaring Bjørnsund nordre molo 02.09.2021- Fortanningsgrøft plassering og omfang av arbeider på gjenstående arbeider på moloen http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31883?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 31809/2021 | Utbyggingsavdelinga Befaring Bjørnsund nordre molo 02092021- Fortanningsgrøft plassering og omfang av arbeider på gjenstående arbeider på moloen http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31879?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Secora AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 31805/2021 | Utbyggingsavdelinga Vedrørende avfallshåndtering fra entreprenør ved jobb på molo - Bjørnsund nordre molo - Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31652?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otto Hammerø | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31580/2021 | Utbyggingsavdelinga Bjørnsund molo - ukesrapport uke 33 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31549?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31477/2021 | Utbyggingsavdelinga Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Tromsø havn IKS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36539?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMSØ HAVN KF | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 36449/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Bjørnsund molo - Vernerunde 19.08.2021 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31535?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31463/2021 | Utbyggingsavdelinga Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Arendal havnevesen KF http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36489?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARENDAL HAVNEVESEN KF | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 36399/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Byggemøtereferat 01 og 02 Bjørnsund nordre molo http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31534?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31462/2021 | Utbyggingsavdelinga Ref 2021/2404 - Borg havn http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36400?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borg havn | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 36310/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Bjørnsund molo - VK003 - Fortanning i deler av molotrase http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31533?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31461/2021 | Utbyggingsavdelinga 2019/1334, Måløybrua, ny sak 2021/518 - oppmåling - Kontaktperson http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/38303?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 38205/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Vedtak – innvilgelse av søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Autogate - Borg Havn IKS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36253?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: BORG HAVN IKS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 36163/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Særmøte den 23.08.2021 - Fortanning i molotrassen på Bjørnsund, gjennomgang av tegning justert rev.07-2021-08-19 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31513?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Secora AS m.fl. | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 31441/2021 | Utbyggingsavdelinga Oversendelse til Samferdselsdepartementet av klage på avslag om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/35927?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 35837/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Tilbakemelding - Omgjøring av vedtak om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/34985?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO HAVN KF | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 34899/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Ref: 2019/1334, Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/38244?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 38148/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting 2021/2404-98 - etterspørre vedtaksbrev - Effektive og miljøvennlige havner http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/33398?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OSLO HAVN KF | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 33321/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Ref: 2019/1334, VS: Logg uke 41 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37798?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 37702/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Melding om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/33329?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSEA GROUP AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 33252/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet EFS Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37737?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holberg Shipping as | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 37641/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/32547?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Päivi Pirttijärvi | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 32473/2021 | Avdelinga for reiarlag, fyr og sjømerking Orientering om saksbehandlingstid http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/32973?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WESTPORT AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 32899/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Status Bjørnsund molo - uke 32 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31415?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31343/2021 | Utbyggingsavdelinga Oppdatert tekst på kystverket.no http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37736?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rovde, Per Magne Løseth m.fl. | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 37640/2021 | Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31943?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 31869/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Omgjøring av vedtak om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/32967?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oslo Havn KF | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 32893/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet EFS Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37735?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 37639/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31941?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 31867/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Endret vedtak om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/32962?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJORD BASE HOLDING AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 32888/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Bilder til publisering http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37155?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jansen, Turid Susort m.fl. | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 37064/2021 | Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt Lønnsordre - ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31940?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 31866/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Oppsummering av avklarende møte om klagesak http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/32477?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSEA LOGISTICS AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 32403/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Bilder til publisering http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37126?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jansen, Turid Susort m.fl. | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 37035/2021 | Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31840?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 31766/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Klage Norsea Logistics AS - 2021/2404-86 - Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – NorSea Logistics AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/28417?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSEA LOGISTICS AS | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 28347/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/37012?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 36921/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31839?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 31765/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Oppmåling av sjøbunn - Bjørnsund, nye tegnede profiler av molo etter oppmåling av A og B2 -06.08.2021 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31377?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31305/2021 | Utbyggingsavdelinga Vedr. avklaringsmøte - CCB Mongstad http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/28367?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: CCB MONGSTAD AS | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 28297/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Ref: 2019/1334, VS: Logg uke 40 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36914?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 36824/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31838?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 31764/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Oppmåling av sjøbunn - Bjørnsund, etter utlegg av maser i klasse A og B2 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31376?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Secora | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 31304/2021 | Utbyggingsavdelinga Mottatt klage -foreløpig svar, jf forvaltningsloven 11 a http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/28363?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: WESTPORT AS | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 28293/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet Møterererat avslutter vedlikeholdsarbeidet på Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36796?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 36706/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31837?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 31763/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit Minner om saken - Vedlikehold molo - Status og gjenstående arbeid - Bjørnsund nordre molo - Stormskade 2020 - Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31327?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDRE BJØRNSUND VELFORENING | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 31255/2021 | Utbyggingsavdelinga anke på avslag på søknad om støtte - REF 2021/2404-94 http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/28126?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WESTPORT AS | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 28056/2021 | Avdelinga for transportplanlegging og mobilitet EFS vedrørende endring av seilingsmønster på Måløybrua http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/36707?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 36617/2021 | Avdelinga for hav- og kystforvalting Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/31836?sourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 31762/2021 | Eininga for IT og informasjonssikkerheit