Postliste RSS fra einnsyn.kystverket.no. http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.kystverket.no Filtrering: Tittel: Bjørnsund Leirskole søker om å få bruke allmenningskai som permanent base for sine båter - Håsundet kai - Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke Avs/Mot: HUSTADVIKA KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38665?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSTADVIKA KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38564/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei | Tittel: Vedrørende transport av rettigheter til grunneier - sletting av heftelse - ønsker bistand overfor Frøya kommune - Gnr 1 Bnr 141 - Titran fiskerihavn - Frøya kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: Jens Morten Gaustad http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38663?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Morten Gaustad | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38562/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei | Tittel: Uttalelse - Høring av søknad om tillatelse til utlegging av ledninger i sjø - Gnr 65 Bnr 959 - fra Primex - Havnegata 1 - Myre - Øksnes kommune - Nordland fylke Avs/Mot: NORDLAND FYLKES FISKARLAG http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38660?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKES FISKARLAG | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38559/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Uttalelse -Søknad om tillatelse til ny trasè for sjøkabel - Gnr 29 Bnr 7 - Teistpollen - Øksnes kommune - Nordland fylke Avs/Mot: NORDLAND FYLKES FISKARLAG http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38653?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLAND FYLKES FISKARLAG | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38552/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Kopi av EFS-melding - Testing av utstyr - en uke i november 2021- Halsnøyfjorden Avs/Mot: EQUINOR ASA http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38649?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: EQUINOR ASA | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38548/2021 | Avdeling: Navigasjonsteknologi og maritime tenester | Tittel: Manglende merking av vannledning i kart - Nyksund Vannværk - Nyksundøya - Nyksund - Øksnes kommune - Nordland fylke Avs/Mot: Kystverket http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38645?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38544/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Ny nasjonal kontraterrorstrategi Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38640?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38539/2021 | Avdeling: Navigasjonsteknologi og maritime tenester | Tittel: Foreløpig tilbakemelding - Høring av forslag til forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen Avs/Mot: FORSVARET http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38608?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARET | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38508/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei | Tittel: Korrigering høyringsfrist - Høyring - Energi- og klimaplan 2021-2030 - Fjord kommune - Møre og Romsdal fylke Avs/Mot: FJORD KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38602?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJORD KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38502/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Høyring - Energi- og klimaplan 2021-2030 - Fjord kommune - Møre og Romsdal fylke Avs/Mot: FJORD KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38601?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJORD KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38501/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Melding om revisjon i uke 47 og 48 - 2021 - Lokalitetsnr 19016 - Storskogøya - Orkland kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38571?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38472/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Melding om revisjon i uke 47 og 48 - 2021 - Lokalitetsnr 12784 - Ringholmen - Orkland kommune -Trøndelag fylke Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38568?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38469/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Melding om revisjon i uke 47 og 48 - 2021 - Lokalitetsnr 12789 - Gunnarøya - Orkland kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38566?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38467/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Melding om revisjon i uke 47 og 48 - 2021 - Lokalitetsnr 20559 - Langskjæra - Frøya kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38565?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38466/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Melding om revisjon i uke 47 og 48 - 2021 - Lokalitetsnr 33557 - Langskjæra II - Frøya kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38564?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNV BUSINESS ASSURANCE GROUP AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38465/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Vedlagt brev frå Austevoll kommune datert 28.06.2021 - Gnr 46 Bnr 0171 Haukanes - Førebels svar og avklaring søknadsplikt - Forsking ved lokalitetane Sauaneset I og II - Havforskningsinsituttet Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38541?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38442/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Vedlagt brev frå Austevoll kommune datert 28.06.2021 - Gnr 46 Bnr 0171 Haukanes - Førebels svar og avklaring søknadsplikt - Forsking ved lokalitetane Sauaneset I og II - Havforskningsinsituttet Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38536?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38437/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Invitasjon til innspillsmøte for regulering av Gnr 18 Bnr 697- 1608 -1985 mfl - Avisgata 4 - Svolvær - Vågan kommune - Nordland fylke Avs/Mot: Arkitekt MNAL http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38532?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitekt MNAL | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38433/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Kopi av brev til Eide Fjordbruk AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure - Lokalitetsnummer 19655 - Ospeneset - Alver kommune - Vestland fylke Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38527?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38428/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Tilbakemelding - Høring av forslag til endring i farledsforskriften Avs/Mot: TRÆNA KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38522?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRÆNA KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38423/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei | Tittel: Kart over hvordan sjøkabel ligger i dag - Vedrørende søknad om legging av sjøkabel - Leirgulen - Bremanger kommune - Vestland fylke Avs/Mot: ONECO NETWORKS AGDER BEDRIFTSIDRETTSLAG http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38513?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ONECO NETWORKS AGDER BEDRIFTSIDRETTSLAG | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38414/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Orientering om Innlandet Båtforenings drift og ivaretakelse av samfunnsoppdrag tegnet i avtale med Kystverket - Hennes fiskerihavn - Hadsel kommune - Nordland fylke Avs/Mot: INNLANDET BÅTFORENING http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38509?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNLANDET BÅTFORENING | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38410/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Utskifting av fyrlykter, Frøya kommune, Trøndelag fylke Avs/Mot: FRØYA KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/37783?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRØYA KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 37687/2021 | Avdeling: Planleggingsseksjonen | Tittel: Tidligere farvannsskilt i Trøndelag er i byttet ut i henhold til nye regler - vedlagt dokumentasjon med bilder og stedsangivning med GPS Avs/Mot: TENSIO TS AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38604?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TS AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38504/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei | Tittel: Informasjon om eierforhold til planlagt utdypingsområde i Molldøra - Vågan kommune - Gnr 24 Bnr 1 Avs/Mot: Harald Inge Høy m.fl. http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/37828?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Inge Høy m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 37732/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Installasjon av varmepumper, Buholmråsa fyrstasjon - Osen kommune - Trøndelag fylke Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38207?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38111/2021 | Avdeling: Planleggingsseksjonen | Tittel: Fjerning av rullearkiv i Ankerbygget - Nørvevika 62 i Ålesund kommune Avs/Mot: NØRVEVIKA AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38271?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NØRVEVIKA AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38175/2021 | Avdeling: Eininga for innkjøp og eigedomsforvaltning | Tittel: Tilleggsdokumentasjon - Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplan og byggegrense mot sjø - etablering av navigasjonsinnretninger i Askøy kommune Avs/Mot: ASKØY KOMMUNE http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/31442?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASKØY KOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 31370/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Halten fyr, dispensasjon vedr. rehabilitering Avs/Mot: FASADEENTREPRENØREN COATING SERVICE AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/37572?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FASADEENTREPRENØREN COATING SERVICE AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 37481/2021 | Avdeling: Planleggingsseksjonen | Tittel: Svar - varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale - andbasert fiskeoppdrett - Gnr 5 Bnr 4 - Lundevågen - Farsund kommune - Agder fylke Avs/Mot: PROSJEKTGRUPPEN AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/38269?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROSJEKTGRUPPEN AS | Journaldato: 25.10.2021 | Journalnr: 38173/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting |