Postliste RSS fra einnsyn.kystverket.no. http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.kystverket.no Filtrering: Tittel: Oppdatert: Bergen Poker Run 21. Aug. 2021 Løype presentasjon- Avs/Mot: FOURPHASE AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27871?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOURPHASE AS | Journaldato: 30.07.2021 | Journalnr: 27802/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Oppdatert: Bergen Poker Run 21. Aug. 2021 Løype presentasjon- Avs/Mot: FOURPHASE AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27870?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOURPHASE AS | Journaldato: 30.07.2021 | Journalnr: 27801/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Uttalelse sjøledning Meløy (Deres ref 2021/7587-3) Avs/Mot: MELØY ENERGI AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27862?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MELØY ENERGI AS | Journaldato: 30.07.2021 | Journalnr: 27793/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Bergen Poker Run 21. Aug. 2021 Løype presentasjon Avs/Mot: FOURPHASE AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27852?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOURPHASE AS | Journaldato: 30.07.2021 | Journalnr: 27783/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Bruksrettavtale - navigasjonsinnretning på Haugsbygda molo Avs/Mot: Sande kommune http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27778?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sande kommune | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27709/2021 | Avdeling: Avdelinga for reiarlag, fyr og sjømerking | Tittel: Fornying av tillatelse, utlegging av flytebrygge. - Gnr 2 bnr 72 - Søre Bjørnsund - Hustadvika kommune Avs/Mot: Trygve Pedersen http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27727?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Pedersen | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27658/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Midlertidig svar - Mottatt søknad - foreløpig svar jf havne- og farvannsloven § 14 og forvaltningsloven § 11a Avs/Mot: STATNETT SF http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27726?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27657/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Sjømerke tatt av storm - Håbåskjær syd for Grimstad - Agder fylke Avs/Mot: jon saxhaug http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27725?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: jon saxhaug | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27656/2021 | Avdeling: Planleggingsseksjonen | Tittel: Rensøya flåte arealendring Avs/Mot: NOVA SEA AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27724?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOVA SEA AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27655/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Bilder - Utplassering av morring og bøyer Avs/Mot: Maria Valle http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27721?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Valle | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27652/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Varsel om oppstart planarbeid Gnr 65 bnr 528 mfl - Stor-Aursøya - Mausund- Frøya kommune Frist 01.09.2021 Avs/Mot: KYSTPLAN AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27712?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KYSTPLAN AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27643/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Case [#INC-6139592] - SARITA - LRIT stops sending when switching Satellite Region Avs/Mot: UGLAND MARINE SERVICES AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27708?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UGLAND MARINE SERVICES AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27639/2021 | Avdeling: Navigasjonsteknologi og maritime tenester | Tittel: 2020/7995-2: AIS Transponder on Trondheim databuoy - Søknad om tillatelse til SRT Carbon AIS Type 3 Transponder Avs/Mot: SINTEF AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27707?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27638/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Vardø havn - behov for vedlikeholds mudring - behov for avklaringer Avs/Mot: Vardø Havn KF http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27776?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vardø Havn KF | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27707/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Kunngjøring - Bleik molo - moloreparasjon Avs/Mot: Doffin m.fl. http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27760?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doffin m.fl. | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27691/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for naustbebyggelse på Skuteberg, gnr 2 bnr 177 mfl - Plan 2120 - Karmøy kommune - Rogaland fylke Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27744?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27675/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Tilleggsinformasjon - Referat tilbudsbefaring Avs/Mot: Mercell Norge AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27755?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mercell Norge AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27686/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Tilbakemelding på planprogram for kommuneplan 2023-2034 - Vestby kommune Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27741?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27672/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Mottatt kopi av svar på oppstart av reguleringsplanarbeid for småbåthavn i Bjørnsvika - PlanID 202102 - Bærum kommune Viken Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27743?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27674/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: 21/8082 Til uttalelse: Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for molo og småbåthavn på gnr, 65 bnr. 1031 - Øksnes kommune Avs/Mot: Øksnes Kommune http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27722?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øksnes Kommune | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27653/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Spørsmål vedrørende Utplassering av morring og bøyer - Skautangen - Tjøme - Færder kommune - Viken fylke Avs/Mot: Maria Valle http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27720?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Valle | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27651/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Oversending av søknad til uttale - Utfylling i sjø - Larsneset - Rønnebergplassen 21 - gnr 87 bnr 23 - Sande kommune Avs/Mot: Sande kommune http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27706?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sande kommune | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 27637/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Vardø havn - behov for vedlikeholds mudring - behov for avklaringer Avs/Mot: Vardø Havn KF http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27621?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vardø Havn KF | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27552/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Vedrørende ytterligere forlengelse av frist for merknader til klage - Pålegg om fjerning av fartøy - Skutevik, Kvam kommune, Vestland fylke Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27663?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27594/2021 | Avdeling: Miljø- og analyseavdelinga | Tittel: Melding fra leverandør - påmelding befaring Avs/Mot: ***** http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27689?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27620/2021 | Avdeling: Utbyggingsavdelinga | Tittel: Ber om utsatt svarfrist - Avhending av Lauksund fiskerihavn Deres ref 2021/4447 Avs/Mot: Skjervøy kommune http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27684?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjervøy kommune | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27615/2021 | Avdeling: Transport, hamn og farlei - Avhending | Tittel: Spørsmål rundt søknad sendt fylkeskommunen om utdypning og sandfangermolo Årviksand, Skjervøy Kommune. Avs/Mot: Skjervøy kommune http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27637?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjervøy kommune | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27568/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Klage på avslag på innsyn - 2021/480 Avs/Mot: Bernt Jarle Vatland http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27683?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Jarle Vatland | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27614/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven ved ny lokalitet Grønnstranda i Narvik kommune - Nordlaks Oppdrett AS Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27693?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27624/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting | Tittel: Landøy Fiskeoppdrett AS 931967061 lokalitet 10087 Kalvøya N - Feilplassering av anlegg - Avslutting av sak Avs/Mot: Fiskeridirektoratet http://einnsyn.kystverket.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/27702?SourceDatabase=KYSTVERKET_PROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 27633/2021 | Avdeling: Avdelinga for hav- og kystforvalting |