eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/128 20220624 24.06.2022 Utgående brev EFS - Nordland - Endring på merkingen for farleden Stamsund til Moldøra STATENS KARTVERK SJØ KYSTVERKET_PROD
2022/3320 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oversendelse - offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan og VA-plan for Ansnes Havn, gnr 87, bnr 20 m fl Hitra kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Anmodning om oppdatering av nøkkeltall 2021 KRISTIANSAND HAVN IKS KYSTVERKET_PROD
2022/2316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Anmodning om oppdatering av nøkkeltall 2021 ARENDAL HAVNEVESEN KF KYSTVERKET_PROD
2021/4443 20220624 24.06.2022 Inngående brev Reguleringsforslag - Detaljregulering for steinuttak - Gnr 1 Bnr 21 mfl - Storhammaren steinbrudd - Kåfjord kommune - Troms og Finnmark fylke HØGTUNS PLANKONTOR AS KYSTVERKET_PROD
2021/4443 20220624 24.06.2022 Inngående brev Ettersendelse - Reguleringsforslag - Detaljregulering for steinuttak - Gnr 1 Bnr 21 mfl - Storhammaren steinbrudd - Kåfjord kommune - Troms og Finnmark fylke HØGTUNS PLANKONTOR AS KYSTVERKET_PROD
2022/1397 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi EFS-Melding - Vedrørende tidligere innrapportert installasjon av brønnramme 31/5-C-1 H i lisensen EL001 - sør for Troll feltet i Nordsjøen - installasjon ferdigstilt - posisjoner vedlagt EQUINOR ASA KYSTVERKET_PROD
2021/152 20220624 24.06.2022 Inngående brev Invitasjon til Sjefskurs nr. 28 ved Forsvarets høgskole NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/352 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar på anmodning om avklaringer om klausuler i kontrakt Bjørnøy fyr STATSBYGG KYSTVERKET_PROD
2022/2682 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttale til varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Einvollneset, Rødøy kommune, Nordland fylke NORCONSULT AS AVD BODØ KYSTVERKET_PROD
2021/10577 20220624 24.06.2022 Utgående brev Avslag på søknad om etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet - Breivikodden - Rødøy kommune - Nordland fylke ORGANIC SEAFARM AS KYSTVERKET_PROD
2021/10174 20220624 24.06.2022 Utgående brev Tillatelse til å fravike fra fartsbestemmelsene på sjøen i Arendal kommune til Vårspretten samt Tvedestrandregatta og VM Tvedestrand Racing Klubb KYSTVERKET_PROD
2022/2708 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar fra Kystverket - Søknad om dispensasjon fra gjeldende plan - Aspelia - Ibestad kommune - Troms og Finnmark fylke IBESTAD KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/8287 20220624 24.06.2022 Inngående brev Underretning om opprettelse av Lopphavet marine verneområde STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2022/3334 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Halsen Rorbuer gnr 14 bnr 36 - Halsen Rorbuer - Frøya kommune - Trøndelag fylke Frøya kommune KYSTVERKET_PROD
2022/3180 20220624 24.06.2022 Inngående brev Trekking av høyring - Gbnr 317/126 - Gate 1 266 - Fylling i sjø Kinn kommune KYSTVERKET_PROD
2022/774 20220624 24.06.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Kleivan næringsområde - korrigert klagefrist Dønna kommune KYSTVERKET_PROD
2022/3131 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Vedrørende forlenget svarfrist - justert til 26.08.2022 - Sjøvegan sentrum - Salangen kommune - Troms og Finnmark fylke SALANGEN KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/4637 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedlagt utkast til krysningsavtale for Oseberg kraftkabel og kabler til fyrlykter - Kollsnes EQUINOR ENERGY AS KYSTVERKET_PROD
2022/2670 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttalelse til 1.gangs behandling av Reguleringsplan Skjæret - Gnr. 13, bnr. 192 og 244 m/fl - Flatanger kommune - Trøndelag fylke FLATANGER KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/2665 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttale til søknad om dispensasjon for oppføring av flytande naust gbnr 6/68 - Masfjorden kommune - Vestland fylke Masfjorden kommune KYSTVERKET_PROD
2021/2697 20220624 24.06.2022 Utgående brev Oversikt for perioden 6. januar til 16. juni 2022 Sjøforsvaret KYSTVERKET_PROD
2021/636 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Søknad om akvakulturtillatelse for torsk - lokalitet 38257 Gryllefjord - Senja kommune - Troms og Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Utgående brev Manglende innhentelse av tillatelse til å benytte tjenesteområdet og brudd på lytteplikten Apollo MS Ltd KYSTVERKET_PROD
2021/3366 20220624 24.06.2022 Utgående brev Møte i EFTAs transportarbeidsgruppe 22. juni 2022 - ber om innspill NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/3176 20220624 24.06.2022 Utgående brev Anmodning til grunneier om signering av bruksrettsavtale for umatrikulert grunn tilhørende gnr. 99 i kommune 5413 Ibestad ROLLNES OG HALLEVIK UTMARKSLAG SA KYSTVERKET_PROD
2022/2756 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttalelse - Søknad etter forurensningsloven om tiltak i sjø - Innseiling Mortingbåen - Kinn kommune - Vestland fylke STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2021/10773 20220624 24.06.2022 Utgående brev Deponering - Kystverkets arkivdatabase - perioden 01.06.2011-31.12.2020 Arkivverket KYSTVERKET_PROD
2021/5505 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar fra Kystverket vedrørende etterspurt matrikulering av mologrunnen - Gnr 67 Bnr 330 - Meløy kommune - Nordland fylke MELØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/622 20220624 24.06.2022 Utgående brev Løyve - Nordmøre Torsk AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for torsk - Lokalitet Ranem - Gjemnes kommune - Møre og Romsdal fylke NORDMØRE TORSK AS KYSTVERKET_PROD
2022/3028 20220624 24.06.2022 Utgående brev Søknad om tiltak etter HFL - Fyrverkeri fra lekter - Dyna fyr - Oslo kommune - Oslo fylke PYROTEKNIKK.NO AS KYSTVERKET_PROD
2021/557 20220624 24.06.2022 Utgående brev Månedsrapport til Statsforvalteren mai 2022 - Hammerfest Ren Havn STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2022/2664 20220624 24.06.2022 Utgående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommunedelplan til utlegging av flytebrygge, Gnr 2 bnr 53 og 54 - Volda kommune - Møre og Romsdal fylke Volda kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2932 20220624 24.06.2022 Utgående brev Med omsyn til søknad om forlenging av bølgjedempar ved Sunde og Solavåg småbåthavn Gnr 63 bnr 207 - Sula kommune - Møre og Romsdal fylke Sula kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2835 20220624 24.06.2022 Utgående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå plan til bygging av kai på Gnr 20 bnr 53 - Lurøy kommune - Nordland fylke Lurøy kommune KYSTVERKET_PROD
2022/3193 20220624 24.06.2022 Utgående brev Svar på søknad om støtte til holdningskampanje 2022 REDNINGSSELSKAPET KYSTVERKET_PROD
2022/2695 20220624 24.06.2022 Utgående brev kartlegging av fjernarbeid - svar fra Kystverket Direktoratet for forvaltning og økonomistyring KYSTVERKET_PROD
2022/2854 20220624 24.06.2022 Utgående brev Fråsegn til SalMar Farming AS sin søknad om dispensasjon frå kommuneplan til etablering av akvakulturanlegg ved Dryna/Stabben - Molde kommune - Møre og Romsdal fylke Molde kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2060 20220624 24.06.2022 Utgående brev Tillatelse etter havne- og farvannsloven - Engesund Fiskeoppdrett AS - endret plassering av oppdrettsanlegg ved lokaliteten Kverhelleskjeret - lokalitets nr 39197 Solund kommune - Vestland fylke VESTLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/2565 20220624 24.06.2022 Utgående brev Tilbakemelding - Melding om funnet bøye - Hovden - Øygarden kommune - Vestland fylke Caspar Christie KYSTVERKET_PROD
2022/3200 20220624 24.06.2022 Utgående brev Anmodning til grunneiere om signering av bruksrettsavtale navigasjonsinstallasjon gnr. 37, bnr. 2 i kommune 1811 Bindal Frode Edvardsen m.fl. KYSTVERKET_PROD
2022/2812 20220624 24.06.2022 Utgående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon - sjøledning - Indre Kjeholmen - Ytre Tronderøya - Lillesand kommune - Agder fylke Lillesand kommune KYSTVERKET_PROD
2022/57 20220624 24.06.2022 Internt notat Utkjøp av mobil terminal - Arve Dimmen Eininga for administrasjon, løn og rekneskap KYSTVERKET_PROD
2021/966 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Teamviewer, ny avtale 3 år til 30. juni 2022 Rune Oksnes KYSTVERKET_PROD
2022/3287 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging VS: Leirfjord bru, Nordland KYSTVERKET_PROD
2021/3793 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Tilsynsrapport statlig oljevernmateriell IUA Bergen/Askøy brann og redning, 10.06.22 KYSTVERKET_PROD
2022/3295 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Referat fra kontaktmøte mai 2022 Hans Petter Laahne Mortensholm KYSTVERKET_PROD
2022/2372 20220624 24.06.2022 Internt notat uten oppfølging Dokumenter hentet fra fylkeskommunens hjemmeside KYSTVERKET_PROD
2021/72 20220624 24.06.2022 Inngående brev Avklaringer Havne og farvannsloven 2019 Vannscooterforbundet KYSTVERKET_PROD
2022/2267 20220624 24.06.2022 Inngående brev Hendanes fyr Ytre Nordfjord Turlag KYSTVERKET_PROD
2022/2916 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2916: Jordfallveien 24 - Hokksund - Øvre Eiker kommune - Viken fylke - Utslipp olje FRØILAND BYGG SKADE AS KYSTVERKET_PROD
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2789: Presterød ungdomsskole - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - Oljeforurensning - ønsker informasjon - svar TØNSBERG KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/3114 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon - Søknad om tiltak etter HFL - Gnr 64 bnr 7 - Ny sjøpumpestasjon - Eitrheim/Sørfjorden Multiconsult KYSTVERKET_PROD
2022/2136 20220624 24.06.2022 Inngående brev Minner om saken - Søknad legging av sjøkabel og farvannsskilting - Gammelværneset til lokalitet Tinnlandet og Vegglandet - Jøfjorden - Seiland - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke AB Elektro AS KYSTVERKET_PROD
2022/3282 20220624 24.06.2022 Inngående brev kart altafjorden AKVAPLAN NIVA AS KYSTVERKET_PROD
2022/2360 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Bjørnafjorden kommune - uttalelse til oppstart av detaljregulering for Alvdalen akvakulturområde Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/4844 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedtak om mudring utenfor deponi - Langskjæret og Nyholmen - Bodø havn STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2022/3324 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring - Belysningsstrategi for Bodø Bodø kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Anmodning om oppdatering av nøkkeltall 2021 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KYSTVERKET_PROD
2022/3323 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi av brev til NEAS AS - Etablering av sjøfiber - Jøa-Jøstølen - Hestøya-Kuli - Skardsøya-Lesundet - Smøla og Aure kommuner - Møre og Romsdal fylke KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS KYSTVERKET_PROD
2021/10553 20220624 24.06.2022 Inngående brev Detaljregulering havn Nordmarka. Endelig referat fra dialogmøte med Kystverket 21.06.2022. - Strand kommune - Rogaland fylke Asplan Viak KYSTVERKET_PROD
2022/3333 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forhåndsvarsel høring av søknad og kunngjøring - Nordic Electrofuel søker om etablering av demonstrasjonsanlegg på Herøya MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2022/2316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding nøkkeltakk Kristiansand Havn KRISTIANSAND HAVN IKS KYSTVERKET_PROD
2022/3327 20220624 24.06.2022 Inngående brev Gnr 101 bnr 58 Haugevigkilen hytteområde - Oversender søknad til uttalelse Lillesand kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2789: Presterød ungdomsskole - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - Oljeforurensning - mottatt informasjon NORCONSULT AS KYSTVERKET_PROD
2022/3328 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Foreløpig svar vedrørende søknad om dumping av masser ved Beinskjæra (masser fra Færder Kommune) Sandefjord Kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2789: Presterød ungdomsskole - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - Oljeforurensning - informasjon om antatt mengde utslipp NORCONSULT AS KYSTVERKET_PROD
2021/6886 20220624 24.06.2022 Inngående brev Gjerdsvika fiskerihavn - faktura i henhold til avtaler mellom Kystverket og Sande kommune Sande kommune KYSTVERKET_PROD
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2789: Presterød ungdomsskole - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - Oljeforurensning - utfyllende informasjon om utslipp NORCONSULT AS KYSTVERKET_PROD
2021/6886 20220624 24.06.2022 Inngående brev Gjerdsvika fiskerihavn - faktura i henhold til avtaler mellom Kystverket og Sande kommune Kystverket KYSTVERKET_PROD
2022/2316 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Anmodning om oppdatering av nøkkeltall 2021 HÅ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/1797 20220624 24.06.2022 Inngående brev Lauksletta fiskerihavn. Skjervøy kommune KYSTVERKET_PROD
2022/1831 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Vedr. 22-03448-13 - Tillatelse til plassering av midlertidig flytebrygge og bølgebryter, Strandgata 111 og 113, gnr 111 bnr 977 og 978 Sandnes kommune KYSTVERKET_PROD
2022/3131 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Forlenget høringsfrist til 02.09.2022 - Detaljregulering - Sjøvegan sentrum - Salangen kommune - Troms og Finnmark fylke SALANGEN KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/2789 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2789: Presterød ungdomsskole - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - Oljeforurensning - informasjon om årsak til utslipp Norconsult AS KYSTVERKET_PROD
2021/6622 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om tilgang til historiske AIS-data i forbindelse med analyse av hvordan covid-19 påvirker forskjellige transportbransjer Mirai Flights KYSTVERKET_PROD
2022/3331 20220624 24.06.2022 Inngående brev Gnr 41 bnr 57 Dyvig 140 - Oversender søknad til uttalelse Lillesand kommune KYSTVERKET_PROD
2022/1883 20220624 24.06.2022 Inngående brev Uttalelse - Revidert forankringsløsning - Søknad om to ferksvannsbasseng ved gnr 78 bnr 1 - Bømlo kommune - Vestland fylke FISKARLAGET VEST KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Vedlagt ligger notat med dokumentkode 10243085-04-RIG-NOT-001 - datert 24.06.2022 - vedrørende geotekniske vurderinger for Fv 620 - Stad Skipstunnel - Stad kommune - Vestland fylke MULTICONSULT ASA KYSTVERKET_PROD
2022/2262 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Vedrørende innsyn - Kommunedelplan Sande Fastlandssamband - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/2533 20220624 24.06.2022 Inngående brev Saksnummer 2022/2533: Trønderenergi AS akutt forurensning i Roan vindpark - mottatt statusoppdatering fra Trønderenegi Trønder Energi KYSTVERKET_PROD
2022/2836 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Smøla kommune - flytebrygge på 39/12 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2022/3266 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Anmodning til tingretten om opplysninger om grunneier S. F. Fredriksen om signering av bruksrettsavtale på Gnr 1 Bnr 3 - Træna kommune - Nordland fylke MØRE OG ROMSDAL TINGRETT KYSTVERKET_PROD
2022/3329 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Vedr. BYGG-21-01123-10 - Molde kommune, 131/1/0/0, Gausetbuktvegen 73, anmodning om uttalelse- Søknad om dispensasjon for felles avløpsanlegg Molde kommune KYSTVERKET_PROD
2021/1895 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tomma Laks AS- Søknad om arealendring på lokaliteten Sundsøy i Dønna kommune- Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2022/774 20220624 24.06.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Kleivan næringsområde Dønna kommune KYSTVERKET_PROD
2022/3330 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høyring - Suldal kommune mot 2034 - kommuneplanens samfunnsdel Suldal kommune KYSTVERKET_PROD
2022/639 20220624 24.06.2022 Inngående brev Type merking - Søknad om merking i Hellandsstraumen og Hellandsfjorden Lerøy Vest og Sjøtroll Havbruk KYSTVERKET_PROD
2021/5118 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Detaljregulering for Lysnesodden sak nr. 2021/350 - samordnet uttalelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/5528 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kunngjøring av vedtak - Detaljregulering - Kråkøya sone 11 - landbasert oppdrettsanlegg - 2. gangs behandling og godkjenning Nærøysund kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9073 20220624 24.06.2022 Inngående brev Kopi - Detaljregulering for 58/763 i Harstad kommune - samordnet uttalelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2022/3332 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forespørsel om kjøp av kai - Nerlandsmoloen - Kvalsvik - Herøy kommune - Møre og Romsdal fylke Inge Kvalsvik KYSTVERKET_PROD
2022/3335 20220624 24.06.2022 Inngående brev Forhåndsvarsel tiltak i sjø, mudring, utfylling og sprengning i sjø. Tveidevik, Strand kommune STATSFORVALTAREN I ROGALAND KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Registrering Interaxo - Notat med dokumentkode 10243085-04-RIG-NOT-001 - datert 24.06.2022 - vedrørende geotekniske vurderinger for Fv 620 - Stad Skipstunnel - Stad kommune - Vestland fylke MULTICONSULT ASA KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220624 24.06.2022 Inngående brev Fwd: Kystsaknr. 2022/2092 Stad skipstunnel - Fv.620 Kjøde_00 - Geoteknisk vurdering Kystverket KYSTVERKET_PROD
2022/201 20220624 24.06.2022 Inngående brev Søknad om forlenging av gjennomføringsfrister for prosjekter - Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner CCB HOLDING AS KYSTVERKET_PROD
2022/1683 20220624 24.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MEDI3 AS KYSTVERKET_PROD
2022/3338 20220624 24.06.2022 Inngående brev Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2437 fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik om dumpefelt for kjemiske stridsmidler i Skagerrak NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/3339 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høring - 19/13 Oppføring av flytebrygge med tilhørende landfeste/kai og bølgedempere i Smalfjord havn, Tana kommune Tana KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/3340 20220624 24.06.2022 Inngående brev Detaljregulering for Snekkevika - Offentleg ettersyn og høyring Alver kommune KYSTVERKET_PROD