eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3462 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om å sette opp skilt under vann i Skjernøysund i Mandal kommune NORSK MARITIMT MUSEUM
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Uppdatering av ansökan om utplacering av installation i sjön Sigrid Haggbom
2019/3228 20190917 17.09.2019 Inngående brev Purring på svar - Utskiftning og etablering av farevannsskilt strømlinje for Agder Energi OTERA INFRA AS
2019/1306 20190917 17.09.2019 Inngående brev GRANSKNING AV GRANSKERNE Jan Roar Thomassen
2019/2278 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av utfyllingstillatelse Fiskerihavna på Fuglenes - til å omfatte midlertidig lagring av masser i sjø. HAMMERFEST HAVN KF
2019/3458 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om oppsett av sittebenk (betong) på ytterste molo i Skarsvåg havn SKARSVÅG BYGDELAG
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kryssing av farvann med ny 132 kV kraftledning Kråkerøy - Hvaler HAFSLUND NETT AS
2019/3456 20190917 17.09.2019 Inngående brev Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard) Samferdselsdepartementet
2019/2440 20190917 17.09.2019 Inngående brev 19/8038 Vedtaksbrev: Søknad om oppføring av bryggje i Måren HØYANGE KOMMUNE FYSIKALSK AVDELING
2018/3046 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forslag til endringer i Kommuneplan for Finnøy 2019-2029 for å imøtekomme innsigelse fra Kystverket - Rogaland fylke Finnøy kommune
2019/2503 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om legging av lavspentkabel i sjø - Gnr 86 bnr 38 - Nesvåg - Sokndal kommune - Rogaland fylke - Kopi av brev til Dalane Nett AS Sokndal kommune
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring av Plannummer 230 detaljregulering Ørsnesvika i Vågan kommune LUND HAGEM ARKITEKTER AS
2019/3455 20190916 16.09.2019 Inngående brev Høring av søknad om mudring og utfylling - ny GS-bru over Mosseelva FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2015/3364 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding kontrakt - Ramsøy kai - Askøy kommune Askøy kommune
2019/1058 20190916 16.09.2019 Inngående brev Nordsjøen - Johan Sverdrup plattformer og kabler installert 2019 Equinor ASA
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev Nabovarsling fradeling av bryggetomt gnr 9 bnr 1 i Leka kommune -Trøndelag fylke LEKA KOMMUNE
2019/3082 20190916 16.09.2019 Inngående brev Purring - Indirekte belysning Lote ferjekai FJORD1 ASA
2011/1950 20190916 16.09.2019 Inngående brev Høringssvar - Forslag til endring av rutetiltakene i økonomisk sone Kartverket
2019/3318 20190916 16.09.2019 Inngående brev Purring - Bruk av reflex på informasjonskilt ved kai HAUGESUND KOMMUNE
2017/5535 20190916 16.09.2019 Inngående brev HØRING - Kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum - Sigdal kommune - Buskerud fylke SIGDAL KOMMUNE
2019/3320 20190916 16.09.2019 Inngående brev Dokument 19/09513-5 Tiltak avhengig av uttale/tillatelse fra annen myndighet- oversendes etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 21-5 sendt fra Sandnes kommune SANDNES KOMMUNE
2018/3789 20190916 16.09.2019 Inngående brev En milliard her og en milliard der …………../ Helge Ingstad Jan Roar Thomassen
2019/2716 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innspill til interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/3446 20190916 16.09.2019 Inngående brev Dubai Harmony som ny - vedlagte bilde Jan Roar Thomassen
2018/2994 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar vedrørende avhending av Ternholmen molo i Lyngholmen fiskerihavn - Sveio kommune - Rogaland fylke ADVOKAT HALDOR TVEIT
2019/541 20190916 16.09.2019 Utgående brev Etterlyser innbetaling av kjøpesum for overtakelse av Flugevågen fiskerihavn i Vanylven kommune Vanylven kommune
2019/979 20190916 16.09.2019 Utgående brev Etterlyser innbetaling av kjøpesum for overtakelse av Lyklingholmane fiskerihavn i Bømlo kommune Bømlo kommune
2019/1771 20190916 16.09.2019 Utgående brev Etterlyser svar vedrørende avhending av Kvalheim fiskerihavn i Vågsøy kommune Vågsøy kommune
2018/2554 20190916 16.09.2019 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak om godkjenning av ny lokalitet - Holand - Sortland kommune - Kopi av brev til Eidsfjord Sjøfarm AS avd. Sortland Mattilsynet
2019/3045 20190916 16.09.2019 Inngående brev Tillatelse til å legge strømkabel i sjø til hytte på eiendom gnr. 80 bnr 33, Lundeviksveien 190, Melkevika, Mandal kommune - Kopi MANDAL HAVN KF
2015/1342 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om utvidelse av utfyllingstillatelse Fiskerihavna på Fuglenes - til å omfatte midlertidig lagring av masser i sjø. HAMMERFEST HAVN KF
2019/822 20190916 16.09.2019 Inngående brev Godkjent mindre endring av reguleringsplan for innseiling Grenland - Gamle Langesund - Larvik kommune - Telemark fylke Larvik kommune
2019/49 20190916 16.09.2019 Utgående brev Purring - Innbetaling av kjøpesum for overtakelse av Ottersøy fiskerihavn Nærøy kommune
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Purring - Innbetaling av kjøpesum for overtakelse av Inntian fiskerihavn BUKTA BÅTFORENING INNTIAN
2019/540 20190916 16.09.2019 Utgående brev Purring - Innbetaling av kjøpesum for overtakelse av Kløvningsvika fiskerihavn Vanylven kommune
2019/545 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avklaringar frå Kystverket om utkast til kjøpekontrakt - Brandal fiskerihamn Hareid kommune
2019/3100 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til Dispensasjonssøknad vedrørende tiltak på eiendommen gnr.70, bnr.21. Dispensasjon fra plan- og bygningslovens §1-8 og fra "Reguleringsplan for Ingeborgvika" - Hitra kommune - Trøndelag fylke. HITRA KOMMUNE
2017/2038 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse - Søre Bjørnsund - Fræna kommune - Møre og Romsdal fylke - Flytebrygge - Søker Søre Bjørnsund Velforening Søre Bjørnsund Velforening v/Sverre Halvard Aass
2019/3150 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Kystverkets anlegg i Ystebøsundet fiskerihavn og i Kvitsøy/Rossøysund fiskerihavn Kvitsøy kommune
2019/3150 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Kystverkets anlegg i Ystebøsundet fiskerihavn og i Kvitsøy/Rossøysund fiskerihavn Kvitsøy kommune
2019/983 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Kystverkets anlegg i Ystebøsundet fiskerihavn og i Kvitsøy/Rossøysund fiskerihavn Kvitsøy kommune
2019/983 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Kystverkets anlegg i Ystebøsundet fiskerihavn og i Kvitsøy/Rossøysund fiskerihavn Kvitsøy kommune
2018/2611 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avhending av ikke-næringsaktiv fiskerihavn Ullerøy Farsund kommune Anita Bulæg m.fl.
2017/5182 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med høring av sentrumsstrategi - Trondheim kommune - Trøndelag fylke. TRONDHEIM KOMMUNE
2019/3354 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse - Bjerkeland og Bøyfoten - Freifjorden - Kristiansund kommune - Møre og Romsdal fylke -Konsesjonssøknad endring 132 kV anlegg MULTICONSULT NORGE AS AVD STEINKJER
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vaterland – Slemmestad sentrum - Røyken kommune - Buskerud fylke Røyken kommune
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til oppstartsvarsel av arbeid med opphevelse av reguleringsplaner - Røros kommune - Trøndelag fylke. Røros kommune
2019/48 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Lund fiskerihavn - Nærøy kommune - Trøndelag fylke LUND SMÅBÅTFORENING
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for Kommunedelplan Røros sentrum - Revisjon av Kommunedelplan Røros sentrum - Røros kommune - Trøndelag fylke. Røros kommune
2017/2945 20190916 16.09.2019 Utgående brev Fråsegn - Høyring på framlegg til marin verneplan for Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden i Trøndelag fylke Fylkesmannen i Trøndelag
2019/1877 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende avhending av Kystverkets anlegg i Kvitbergvika - Narvik kommune - Nordland fylke Kjartan Wiik
2015/3364 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedrørende kontrakt i forbindelse med avhending av Ramsøy kai i Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2018/2745 20190916 16.09.2019 Utgående brev Datapakke - Valderhaugstranda fiskerihavn - Giske kommune - Møre og Romsdal Forsvarsbygg
2019/471 20190916 16.09.2019 Utgående brev Løyve - Lerøy Midt AS - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Fugløya - Snillfjord kommune - Trøndelag fylke LERØY MIDT AS m.fl.
2019/539 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av utkast til kjøpekontrakt - Flø fiskerihavn - Ulstein kommune FLØ GRENDALAG
2018/2619 20190916 16.09.2019 Utgående brev Førlandsvågen fiskerihavn i Haugesund kommune Gnr. 19/ bnr. 79 - forsvarsbygg? Terje Osa
2015/3364 20190916 16.09.2019 Utgående brev Avklaringer vedrørende vilkår i kontraktsforslag - Ramsøy kai - Askøy kommune ASKØY KOMMUNE
2019/3197 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tillatelse - Rønningen - Hagetrø - Sjøkart 130 - Indre Fosen kommune - Trøndelag fylke - Sjøkabel SEAWORKS KABEL AS
2019/3193 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av gnr 57 bnr 130 m.fl. - Hurum kommune - Buskerud fylke SKAARA ARKITEKTER AS
2019/3263 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til søknad om oppføring av ny brygge - gnr 68 bnr 276 - Flosta - Arendal kommune - Aust-Agder fylke Arendal kommune
2019/3131 20190916 16.09.2019 Utgående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for etablering av brygge - gnr 96 bnr 53 - Tvedestrand kommune - Aust-Agder fylke Tvedestrand kommune
2019/37 20190916 16.09.2019 Utgående brev Etterlyser svar vedrørende avhending av Råkvåg fiskerihavn i Indre Fosen kommune Indre Fosen kommune
2019/544 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av oppdatert kjøpekontrakt og etterlysning av tilbakemelding vedrørende Haugsholmen fiskerihavn Sande kommune
2019/1732 20190916 16.09.2019 Utgående brev Nytt godkjenningskart - Sjøkart 47 og 48 - Lavøyfjorden - Seierstadfjorden - Gyltfjorden - Folda - Namsos, Fosnes og Nærøy kommuner - Trøndelag fylke - Sjøkabel Magnar Greve
2019/545 20190916 16.09.2019 Utgående brev Innstilling av avhendingsprosessen for Brandal fiskerihavn - Hareid kommune - Møre og Romsdal fylke Hareid kommune
2019/3441 20190913 13.09.2019 Inngående brev Korrigering av dato - Hjelp med lokalisering av båt - 27.august 2019 KARMØY KOMMUNE
2019/3441 20190913 13.09.2019 Inngående brev Hjelp med lokalisering av båt - 27.august 2019 KARMØY KOMMUNE
2019/4405 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kjøp av Lahammer molo i Skudenes fiskerihavn i Karmøy kommune VIGANE BÅTKLUBB
2019/37 20190913 13.09.2019 Inngående brev Automatic reply: Etterlyser svar vedrørende avhending av Råkvåg fiskerihavn i Indre Fosen kommune INDRE FOSEN KOMMUNE
2019/3062 20190913 13.09.2019 Inngående brev GNR 29 BNR 10 OVERSENDELSE AV SØKNAD TIL KYSTVERKET FOR BEHANDLING FRØYA KOMMUNE
2019/3088 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kommunal uttalelse - Søknad frå E. Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS om ny lokalitet ved Gnarnesvika SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
2017/1364 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innkalling regionalt planforum 24.09 - Kvinnherad kommune HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Spørsmål ang. Moss Havn KF - havneforordningen MOSS HAVN KF
2011/4776 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppdatering av anlegg - NRS FARMING AS FINNVIKA 11433 NRS FARMING AS
2019/3435 20190913 13.09.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Campus Fjelldal inkl. fv713 og kryss fv713xfv824 TJELDSUND KOMMUNE
2019/3434 20190913 13.09.2019 Inngående brev Plassering av "underskilt" fartsbegrensning, Oslo Havn Knut Hjorth-Jensen
2012/401 20190913 13.09.2019 Inngående brev Status akvakultursøknader Cermaq i Finnmark AKVAPLAN NIVA AS
2019/3432 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kvinnherad, Sunde, Opsangervågen - ynskje om kartlegging og merking av våg FISKARLAGET VEST
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Varsling av interessenter ifm ASC Salmon Standard revisjon på Mowi Norway AS oppdrettslokalitetene Buksevika, Pinnen, Salvågvika og Skipningsdalen DNV GL AS
2019/3428 20190913 13.09.2019 Inngående brev Ferdigmelding av lagt stikkledning for vann og avløp til Melkebakke31, 1684 Hvaler HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS
2019/3433 20190913 13.09.2019 Inngående brev melding om oppstartsarbeid - Ulstein - Detaljplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 m.fl. AG PLAN OG ARKITEKTUR AS
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Faktura spørsmål FIRESAFE AS
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Faktura spørsmål FIRESAFE AS
2019/3442 20190913 13.09.2019 Inngående brev Vedrørende henvendelse om usikret rasområde i Reinfjord - Kvænangen kommune - Troms fylke Kvænangen kommune
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Inngående brev Skissesøknad SFI Autoship sendt inn... Morten Breivik
2012/2876 20190912 12.09.2019 Inngående brev Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - Tillatelse til arealutvidelse på lokalitet 33557 Langskjæra II. TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2018/1382 20190912 12.09.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - 2. høring - Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Brønnøy kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/1968 20190912 12.09.2019 Inngående brev Langnesvika Havneanlegg i Steigen kommune - sletting av grunneiererklæring i utskilte tomter - Til Marie Sollid Erdahl STEIGEN KOMMUNE
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding fra Fylkesmannen FYLKESMANNEN I NORDLAND
2019/3346 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedr. Bekreftelse på registrert konsesjonsfrihet - Gnr 65 bnr 1009 - Øksnes kommune - Nordland fylke ØKSNES KOMMUNE
2019/3423 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kunngjøring om oppstart av delplanarbeid, forhandling av utbyggingsavtale og høring av planprogram. LPO ARKITEKTER AS
2016/5240 20190912 12.09.2019 Inngående brev Mulighet for å søke om tilskudd til freda bygninger i privat eie 2020 Trøndelag fylkeskommune
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Anmodning om ferdigbehandling av søknad til Kystverket SMÅLAND BÅTFORENING
2019/3422 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad Trase vannslange til hytte Håsundet. Rune Eriksen
2019/3421 20190912 12.09.2019 Inngående brev Bekymringsmelding ad Loskaia Tranøy TRANØY BÅT OG VELFORENING
2019/3420 20190912 12.09.2019 Inngående brev Oppstartsmelding for reguleringsendring for Ballstad høydebasseng NORCONSULT AS
2019/3419 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om sjøkabel ved Auesøya i Grimstad kommune AGDER ENERGI NETT AS
2015/4934 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vedr. Varsel om Høring og offenltig ettersyn. Engenes næringsområde, Ånderkleiva, Ibestad Kommune. - Fylkesmannen i Troms og Finnmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
2015/4934 20190912 12.09.2019 Inngående brev Purring - Varsel om Høring og offenltig ettersyn. Engenes næringsområde, Ånderkleiva, Ibestad Kommune. IBESTAD KOMMUNE
2019/2514 20190912 12.09.2019 Inngående brev Bortfall av søknad om plassering av 12" PE100 rørledning med sement vekter i Gansfjord fra Sandnes Havn NOV COMPLETION TOOLS AS