eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/6622 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vedrørende spørsmål om tilgang til AIS data fra 2018 Fabio Viotti KYSTVERKET_PROD
2021/8064 20220121 21.01.2022 Inngående brev Fastsettelse av forslag til program for konsekvensutredning for Linnorm A/S Norske Shell KYSTVERKET_PROD
2021/10655 20220121 21.01.2022 Inngående brev Minner om saken - Søknad om energianlegg i sjø - Gnr 25 Bnr 6 - Inntian - Frøya kommune - Trøndelag fylke- ELEKTRO TEAM AS KYSTVERKET_PROD
2022/345 20220121 21.01.2022 Inngående brev Invitasjon til Svalbardkurset 2022 - mandag 1. august – torsdag 11. august UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220120 20.01.2022 Inngående brev Riktig god jul fra oss i Sikri SIKRI AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220120 20.01.2022 Inngående brev Informasjon vedrørende Apache - Sikkerhetshull SIKRI AS KYSTVERKET_PROD
2022/338 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedrørende heftelser og eierforhold - Gnr 102 Bnr 1 og 24 - Raunen - Hå kommune - Rogaland fylke HÅ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/339 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedlagt søknad om endring av fortøyingsramme - Flokenes Fiskefarm AS - Lokalitetsnr 13711 - Dyvika - Askvoll kommune - Vestland fylke VESTLAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/340 20220120 20.01.2022 Inngående brev Ny kraftledning 420kV Skaidi-Hammerfest og spørsmål vedrørende farvannsskilt Kvalsundet - Troms og Finnmark fylke Statnett KYSTVERKET_PROD
2022/341 20220120 20.01.2022 Inngående brev Høring av søknad fra Statsbygg om mudring ved nytt Vikingtidsmuseum - Langviksbukta - Bygdøy - Oslo kommune - Oslo fylke STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN KYSTVERKET_PROD
2022/343 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-00019-3 - Invitasjon til hovedutvalgsmøte i Farsund 23. mai Agder fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2022/346 20220120 20.01.2022 Inngående brev GBNR 104/154 - Oversender søknad til uttale Øygarden kommune KYSTVERKET_PROD
2022/347 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsplan Syltefjord camping og marina - gbnr 25/60 m.fl - fråsegn til oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2022/319 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Uttalelse til søknad om oppføring av brygge gnr90 bnr8 Åmlandsveien 15 - Lillesand kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/251 20220120 20.01.2022 Inngående brev Svar - Henvendelse om oppsatte farvannsskilt - gbnr 50/13 Fitjar kommune Kimmo Pakkala KYSTVERKET_PROD
2022/251 20220120 20.01.2022 Inngående brev SV: oppsatte farvannsskilt - gbnr 50/13 Fitjar kommune Haugaland Kraft KYSTVERKET_PROD
2022/277 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Søknad kraftkabel i sjø mellom Ervika og Sæle - Sunnfjord kommune Segedal Kraft KYSTVERKET_PROD
2022/326 20220120 20.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning - Detaljregulering - Drammensfjorden Maritime senter - Drammen kommune - Viken fylke Henning Larsen Architects AS KYSTVERKET_PROD
2022/330 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Askøy kommune - Uttale til søknad om utlegging av flytebrygge gnr18 bnr534 Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/331 20220120 20.01.2022 Inngående brev Anmodning om rapportering av beholdning av sikkerhetsgradert informasjon NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/333 20220120 20.01.2022 Inngående brev 1380 E2 Mindre reguleringsendring, E18/E 39 – Gartnerløkka – Meieriet, detaljregulering - høring Kristiansand kommune, By-og stedsutvikling KYSTVERKET_PROD
2022/334 20220120 20.01.2022 Inngående brev Oversender søknad til uttale - 88/1 - Flytebrygger Suldal kommune KYSTVERKET_PROD
2021/10629 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Barriere mot skipspåkjørsel Måløybrua Statens vegvesen KYSTVERKET_PROD
2021/10683 20220120 20.01.2022 Inngående brev Uttalelse - Søknad om etablering av anlegg for levendelagring av torsk - Korsnes - Tysfjorden - Hamarøy kommune - Nordland fylke TORGHATTEN NORD AS KYSTVERKET_PROD
2021/10707 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Søknad om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg for torsk på akvakulturområde 1903-VA10 Bornøya - naturmangfoldundersøkelser er påkrevd STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/10722 20220120 20.01.2022 Inngående brev Molde og Rauma - dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 - utlegging av sjøkabel mellom Aker stadion og Kamsodden ved Åndalsnes - Seaworks Kabel AS STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2021/10763 20220120 20.01.2022 Inngående brev Oppdatert søknad om tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven Equinor KYSTVERKET_PROD
2021/10779 20220120 20.01.2022 Utgående brev Offentleg søkjarliste Kystdirektøren (staber og fellestenester) KYSTVERKET_PROD
2021/10779 20220120 20.01.2022 Utgående brev Utvida søkjarliste ***** KYSTVERKET_PROD
2021/10808 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedlagt dokumentasjon - Tiltakshavers svar på klage fra Geir Johnsen - Gnr 330 Bnr 114 - Ullensvang kommune - Vestland fylke ADVOKATFIRMAET SELMER AS KYSTVERKET_PROD
2021/8151 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Kunngjøring - Etterlysing av eiere på umatrikkulert grunn - Vågan kommune LOFOTPOSTEN AS KYSTVERKET_PROD
2021/7794 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi Rogaland Fjordbruk AS - Mattilsynet endrer vedtak etter klage - Lokalitetsnr 11930 - Bjelkavik - Suldal kommune - Rogaland fylke MATTILSYNET KYSTVERKET_PROD
2021/7201 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Modernifisering av farled - Gildeskål Kommune - Nordland fylke GILDESKÅL KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/7610 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kart - Søknad om Inntaks- og utslippsledning i sjø - Barstadvik - Kinn kommune Stim Florø KYSTVERKET_PROD
2021/5237 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende referat etter felles gjennomgang av gjenstander på Dalsfjord fyrmuseum 14. januar 2022 ADVOKAT JØRUND KNARDAL AS KYSTVERKET_PROD
2021/5237 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding - Referat etter felles gjennomgang av gjenstander på Dalsfjord fyrmuseum 14. januar 2022 DALSFJORD FYRMUSEUM KYSTVERKET_PROD
2021/5265 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Lingalaks AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 30717 Tveitnes i Kvam herad Vestland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5446 20220120 20.01.2022 Inngående brev Cermaq Norway AS - org. nr. 961 922 976 - Søknad om arealendring på lokalitet 10276 Sommarbukt i Alta kommune - Oversendelse av søknad for vurdering etter sektorlover Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5652 20220120 20.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sletting av tinglyste heftelser - 5060 Nærøysund kommune - gnr 210 bnr 1742 - Diverse heftelser STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/177 20220120 20.01.2022 Inngående brev Søknad om å overført ubrukte midler fra 2021 til 2022 - EPPR Tilskudd prosjekter DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET KYSTVERKET_PROD
2021/223 20220120 20.01.2022 Inngående brev Spørsmål om gule bøyer Tobias Kopperud KYSTVERKET_PROD
2021/761 20220120 20.01.2022 Inngående brev Invitasjon til årssamling i regionalt planforum Vestland 2022 Vestland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/770 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Retur av søknad - ny lokalitet Hellfjordklubben i Sortland kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/954 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Varsel om pålegg om korallundersøkelse før søknad kan behandles - lokalitet Storvika i Skjerstadfjorden i Bodø kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/1836 20220120 20.01.2022 Inngående brev 22/05038-1 - Søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene – Utbedring av skader på moloen etter stormen Frank 2021 Agder fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/1836 20220120 20.01.2022 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene – Utbedring av skader på moloen etter stormen Frank 2021 AGDER FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/2209 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Vedr. 22-00125-3 - Svar på søknad angående finansiering av fyrvokterstillinger i turnus ved stiftelsen Lindesnes fyrmuseum Agder fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/2565 20220120 20.01.2022 Inngående brev Ønsker lys l lykt på Klosterneset - Halsnøy - Kvinnherad kommune - Vestland fylke MS Fjordbris KYSTVERKET_PROD
2021/3609 20220120 20.01.2022 Inngående brev Signert taushetserklæring - ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/8601 20220120 20.01.2022 Inngående brev Rapport etter INSTA Toma Facility Norge AS KYSTVERKET_PROD
2021/9455 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN KYSTVERKET_PROD
2021/9497 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedrørende svar på tilbakemelding på høring om ny fartsforskrift for Karmsund Havn IKS KARMSUND HAVN IKS KYSTVERKET_PROD
2021/9942 20220120 20.01.2022 Inngående brev Førespurnad om festetomt i Kvalsund hamn Herøy kommune KYSTVERKET_PROD
2021/10023 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kommentarer til innkomne uttalelser - Søknad om etablering av sjøkabel mellom Skorpepollen og Verpeneset Linja AS KYSTVERKET_PROD
2021/10383 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Etne kommune - Mowi ASA 964118191 lokalitet 10149 Rafdal - Uttale til søknad om mindre justering av plassering av anlegg for oppdrett av stamfisk av laks Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/10463 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi - Detaljregulering av areal for deponering av gråberg og avgangsmasser fra virksomheten til Sibelco Nordic AS på Stjernøya - samordnet uttalelse med innsigelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/10548 20220120 20.01.2022 Inngående brev Invitasjon til Vintermøtet 2022 - ny dato 20.-21. april 2022 STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2021/10333 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til Slakteriet AS - Avslag på søknad om ny lokalitet for ventemerdanlegg - Botnastranda - Kinn kommune - Vestland fylke VESTLAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/10237 20220119 19.01.2022 Inngående brev Svar på høyringsuttale vedk. søknad om tiltak for vindturbinar ved Sløvåg og Fensfjorden Gulen kommune KYSTVERKET_PROD
2021/10277 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi - Uttalelse til forslag til ny reguleringsplan for Strømtangen Breivik - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/10023 20220119 19.01.2022 Inngående brev Uttale - Søknad om etablering av sjøkabel mellom Skorpepollen og Verpeneset - Bremanger- og Kinn kommuner Kinn kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9837 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innvilget dispensasjon - Søknad om etablering av vannledning i sjø mellom Søre Bildøy og Erkhovda - Øygarden kommune Bergen Havn KYSTVERKET_PROD
2021/9352 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi - SalMar Farming AS 966840528 - Uttalelse til akvakultursøknad for stamfisk av laks i sjø på ny lokalitet Engdal i Heim kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/9404 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi - MOWI ASA - Vedrørende søknad om arealendring ved lokalitet 45029 Ramnøya N i Dønna kommune Mattilsynet KYSTVERKET_PROD
2021/8624 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar - Interesse for kjøp av Kråkøysundet fiskerihavn - Åfjord kommune - Trøndelag fylke Inger Lise Eian KYSTVERKET_PROD
2021/8788 20220119 19.01.2022 Utgående brev Status for Kystverkets saksbehandling av søknad om etablering av fiberkabel i Førdefjorden - Sunnfjord kommune - Vestland fylke Sunnfjord kommune KYSTVERKET_PROD
2021/8995 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gjelder din henvendelse til oss, 24.09.2021 - Kystverket - Hamne og farvasslov Austevoll kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9341 20220119 19.01.2022 Inngående brev Sak 2021/7002 - Vedrørende søknadsplikt for telekabel mellom Horsøy og Kalveidet Askøy kommune KYSTVERKET_PROD
2021/2624 20220119 19.01.2022 Inngående brev Spørsmål vedrørende farled vest for Håøya - Oslofjorden - Larvik - Viken fylke Frogn Friluftsforum KYSTVERKET_PROD
2021/1836 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gnr./bnr.: 23/7 Ryvingen fyr – Lindesnes kommune – Agder fylke - Søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene – Utbedring av skader på moloen etter stormen Frank 2021 Agder fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/1836 20220119 19.01.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra verneområde bestemmelsene - Utbedring av skader på moloen etter stormen Frank 2021 Statsforvalteren i Agder m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/1957 20220119 19.01.2022 Inngående brev Orientering om forhåndsvarsling og varsel om gebyr - søknader om tiltak i Molldøra og Småskallan - Vågan kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/1209 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vedr. søknad om utsettelse av oppstart Smyril Line Cargo KYSTVERKET_PROD
2021/1433 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vrakposisjoner Kiberg Gamvik. Kystsak Sak nr. 2021/1433 Tor Edgar Olsen KYSTVERKET_PROD
2021/1476 20220119 19.01.2022 Inngående brev Forespørsel om tillatelse til å gjennomføre omvisning i fyrlykt-huset på Stavneset fyr - Averøy kommune - Møre og Romsdal fylke STAVNESETS VENNER KYSTVERKET_PROD
2021/1597 20220119 19.01.2022 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad endringer - Kaiutvidelse - Tilbygg næringsbygg-fiskeribygg - Gnr 112 bnr 5 - Husøy - Senja kommune - Troms og Finnmark fylke MULTICONSULT NORGE AS KYSTVERKET_PROD
2021/1720 20220119 19.01.2022 Inngående brev Innkalling til andre arbeidsmøte om tilrådningen - 25. - 26. januar (digitalt) MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/1720 20220119 19.01.2022 Inngående brev Til direktoratsgruppen for vannforvaltning: Nytt fra det europeiske arbeidet høsten 2021 MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/1127 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vedlagt kopi av brev til Helgeland Plast AS fra Rana kommune datert 17.01.2022 - Vedtak om midlertidig dispensasjon - fortøyningspunkter - Ranfjorden - Mo i Rana - Nordland fylke HELGELAND PLAST AS KYSTVERKET_PROD
2021/552 20220119 19.01.2022 Utgående brev Info vedrørende dokumentasjon i forbindelse med NO-UK fiberkabel Rennesøy-Newcastle Marinespace KYSTVERKET_PROD
2021/348 20220119 19.01.2022 Inngående brev Arctic REIHN 2022 - Invitation to Final Coordination Conference - FCC - 16.-18.02.2022 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KYSTVERKET_PROD
2021/469 20220119 19.01.2022 Inngående brev Til uttalelse -Tilleggssøknad om utfylling og utdyping i Vardø havn STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/223 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om fartsgrenser for yrkesfartøy SAIL ON AS KYSTVERKET_PROD
2021/292 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på invitasjon til politisk ledelse om å holde innlegg på Kystverkets ledersamling 25.-26. januar 2022 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/7 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svalbardbudsjettet 2021 - regnskapsrapport fra Kystverket Justis- og beredskapsdepartementet KYSTVERKET_PROD
2021/7 20220119 19.01.2022 Inngående brev Korrigering rette departement - Svalbardbudsjettet 2021 - regnskapsrapport fra Kystverket SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/45 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oppfølging av Kystverkets vedtak jf. vedtak fra Samferdselsdepartementet - Lokalitet Ytre Hadseløya - Hadsel kommune - Nordland fylke NORDLAKS OPPDRETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/127 20220119 19.01.2022 Utgående brev Transport av rettigheter - Hasvåg/Flatan fiskerihavn i Flatanger kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/127 20220119 19.01.2022 Utgående brev Transport av rettigheter – Hasvåg/Flatan fiskerihavn i Flatanger kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/127 20220119 19.01.2022 Utgående brev Transport av rettigheter - Hasvåg/Flatan fiskerihavn i Flatanger kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/3977 20220119 19.01.2022 Inngående brev Bestilling - vurderinger av forslag til reviderte retningslinjer for TEN-T og bidrag til norsk posisjonsnotat SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/4038 20220119 19.01.2022 Inngående brev Utsatt høringsfrist - Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan - Plan-ID 2021002 - for Skei Havneområde - Leka kommune - Trøndelag fylke LEKA KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/4045 20220119 19.01.2022 Inngående brev Vedrørende endelig avslag fra Statsforvalteren i Vestland datert 16.07.2021 på dispensasjon fra kommuneplan og drift på anlegget - Lokalitet 37957 - Vindøy - Øygarden kommune - Vestland fylke Solsvik grendalag KYSTVERKET_PROD
2021/4216 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på pristilbud - Taksering eiendommer i Berlevåg og PROTON HAMMERFEST AS KYSTVERKET_PROD
2021/4216 20220119 19.01.2022 Utgående brev Svar på pristilbud - Taksering eiendomer Berlevåg og Vardø HARDER AS KYSTVERKET_PROD
2021/4953 20220119 19.01.2022 Inngående brev Forespørsel om tilbakemelding på løsningsforslag for innsigelse til kommuneplanens arealdel Halden HALDEN KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/7610 20220119 19.01.2022 Inngående brev SV Inntaks- og utslippsledning i sjø - Barstadvik - Kinn kommune Stim Florø KYSTVERKET_PROD
2021/7616 20220119 19.01.2022 Utgående brev Høring - søknad om etablering av farvannsskilt - Gjessøya - Arendal kommune - Agder fylke Arendal kommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/7164 20220119 19.01.2022 Inngående brev Plan 510 - Planprogram fastsatt Askøy kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7294 20220119 19.01.2022 Inngående brev Kopi - Eide Fjordbruk AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 22095 Hågardsneset i Kvinnherad kommune Vestland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD