eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Utgående brev Sletting av tinglyst grunneiererklæring - Nesodden kommune - gnr 2 bnr 1412 - Strømførende kabel skilt o.l. Kartverket KYSTVERKET_PROD
2021/1957 20210514 14.05.2021 Internt notat Prosjektplan Jostein Bøhlerengen Moe KYSTVERKET_PROD
2021/4072 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Utvalgte dok fra kommunens hjemmeside KYSTVERKET_PROD
2021/2563 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Utvalgte dokumenter hentet fra kommunens hjemmeside KYSTVERKET_PROD
2021/2508 20210514 14.05.2021 Internt notat Protokoll tilsetting elektriker vedlkeholdslag Midt Norge Alf Arne Borgund m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/931 20210514 14.05.2021 Utgående brev Vedtak etter HFL § 14 og 10 - Utlegging av sjøkabel - Karlsøysundet - Karlsøy kommune - Troms og Finnmark fylkeskommune SEAWORKS KABEL AS KYSTVERKET_PROD
2021/2076 20210514 14.05.2021 Internt notat Avtale om støtte til prosjektet Kapasitetsoversikt for private fartøy i kystnær beredskap BarentsWatch-avdelinga KYSTVERKET_PROD
2021/4403 20210514 14.05.2021 Internt notat Innspill til høring av revidering av vegnormal N400 bruprosjektering Paul Gustav Nyland m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/5129 20210514 14.05.2021 Internt notat Fagmøte 1 bygg/maskin RFS-PL april 2021 Terje Abrahamsen m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/4059 20210514 14.05.2021 Internt notat Protokoll Alf Arne Borgund m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/4332 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse med FF Helmer Hanssen i perioden 07.07.2021-23.07.2021 OLJEDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/21 20210514 14.05.2021 Utgående brev Høring søknad om etablering av rørledninger Statsforvalteren i Vestfold og Telemark KYSTVERKET_PROD
2021/5142 20210514 14.05.2021 Inngående brev Research on Shore to Ship Power in Norway Power Technology Research KYSTVERKET_PROD
2021/5044 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse - Oppstartvarsel - Reguleringsplan Klovningen hamn - Vanylven kommune - Møre og Romsdal fylke Vanylven kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5354 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommunedelplanen for Lindås til uttale - gnr 70 bnr 27 m. fl. Feste - Alver kommune - Vestland fylke Alver kommune KYSTVERKET_PROD
2021/4113 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging 2021/4113-2 Notat Vedlegg: Grunnkontrakt og 2 kart Berge, Anne-Mari Almås KYSTVERKET_PROD
2021/216 20210514 14.05.2021 Internt notat Lønnsordre - loseksamen, eksamenskommisjon ***** ***** Turid Spicer m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/216 20210514 14.05.2021 Internt notat Lønnsordre - endring - ***** ***** ***** ***** ***** Turid Spicer m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/1834 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Fwd: Søknad om dispensasjon for anleggsendring på Gulestø - Lokalitetsnr 10318 - Gulestø - Bremanger kommune - Vestland fylke Holta, Bjarte KYSTVERKET_PROD
2021/5372 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Dokumenter hentet fra kommunens internettside KYSTVERKET_PROD
2021/2860 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan til arealendring av akvakulturanlegg - Lokalitet Seiskjæra - Åfjord kommune - Trøndelag fylke Åfjord kommune KYSTVERKET_PROD
2021/4459 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging ny områder til akvakultur i Åfjorden, Hyllesad kommune - utsjekk Varholm, Tatjana Eriksen m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/4581 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar - varsel om gjenopptakelse av planarbeid for Høgenhall - områderegulering - Gnr 89 bnr 28 m. fl. - Sandefjord kommune - Vestfold og Telemark fylke Sandefjord Kommune KYSTVERKET_PROD
2021/107 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttale til høyring av reguleringsplan Kanestraum ferjekai landområde, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke Tingvoll kommune KYSTVERKET_PROD
2021/1246 20210514 14.05.2021 Utgående brev Henvendelse vedrørende brannsikkerhet i Stad skipstunnel SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/4205 20210514 14.05.2021 Utgående brev Sletting av tinglyst heftelse - 5403 Alta kommune gnr 30 bnr 51 - Grundleiekontrakt Amtmannsnes fyrlampe 9297 Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/5843 20210514 14.05.2021 Utgående brev IMO Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions - Kystverkets påmelding Samferdselsdepartementet KYSTVERKET_PROD
2021/5361 20210514 14.05.2021 Utgående brev FAL 45. sesjon - oppdatert brief AI 21 AoB SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/5731 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttale vedrørende søknad om utlegg av sjøkabel - Sjøkart 28 - Bratthammaren - Sørbotnvika - Gulen og Frøysjøen - Bremanger kommune - Vestland fylke BREMANGER KOMMUNE m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/5368 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fråsegn til søknad om kraftleidning - gnr 36 bnr 0001 - Melingen - Austevoll kommune - Vestland fylke Austevoll kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5846 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innhenting av uttale til søknad om midlertidig oppankring av bore-/produksjonsplattformen Njord A for sjøprøver - Halsnøyfjorden - kommunene Kvinnherad, Vindafjord, Sveio og Stord - Vestland og Rogaland fylker FISKERIDIREKTORATET REGION VEST m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/5212 20210514 14.05.2021 Utgående brev Løyve til utlegging av straumkabel i sjø til akvakulturanlegg i Storfjorden - Lokalitet Bugane - Sykkylven kommune - Møre og Romsdal fylke HOFSETH AQUA AS KYSTVERKET_PROD
2021/82 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - Fratredelse - ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/3709 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fjerning av sjøkabler som ikke lenger i er i bruk - Fitjar kommune - Vestland fylke Seaworks KYSTVERKET_PROD
2021/5260 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fråsegn til offentleg ettersyn av Reguleringsplan for Lerøy Aakvik Rogn og Stamfisk AS - Heim kommune - Trøndelag fylke Heim kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5074 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Sentrale høringsdokumenter hentet fra kommunens internettside KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Seljestokken Breistrand, Kristine KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Radarantennemast Kystverket - Kraftforsyning "Berle" Breistrand, Kristine KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Seljestokken Breistrand, Kristine KYSTVERKET_PROD
2021/15 20210514 14.05.2021 Utgående brev Forhåndsvarsel om nedjustering av tilsagnsbeløp, jf. forvaltningsloven § 16 COLOR LINE AS KYSTVERKET_PROD
2021/5529 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på innsynskrav - Hendelse på kaien den 28.april 2021 - Håneset - Haramsøya - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ HARAMSØY KYSTVERKET_PROD
2021/5404 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttale til mindre reguleringsendring - Fritidsbolig - Gnr 7 Bnr 877 - Støbukte - Leidland - Eigersund kommune - Rogaland fylke EIGERSUND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/4882 20210514 14.05.2021 Utgående brev Spørsmål i saken - Akutt forurensning i Bliksekilen båthavn i mars 2021 Pålegg om tiltak for å begrense skade på ytre miljø BLIKSEKILEN BÅTFORENING KYSTVERKET_PROD
2021/4338 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttale til oppstart av plan 2760 med planprogram- Områderegulering for Paradis - Eiganes og Våland kommunedel - Stavanger kommune - Rogaland fylke Stavanger kommune KYSTVERKET_PROD
2021/4987 20210514 14.05.2021 Internt notat Vi ber om uttalelse - Sletting av heftelse - Lødingen kommune - gnr 7 bnr 90 og 91 - Grunnkontrakt Forneset flnr 738600 Terje Abrahamsen KYSTVERKET_PROD
2021/4616 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttale til varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for nytt landbasert oppdrettsanlegg - Gnr 128 - Bnr 5 - Ramsvika - Yrkesfjorden - Tysvær kommune - Rogaland fylke NORCONSULT AS AVD HAUGESUND KYSTVERKET_PROD
2021/5528 20210514 14.05.2021 Utgående brev Fråsegn til varsel om oppstart av planarbeid - Landbasert oppdrettsanlegg - Kråkøya sone 11 - Nærøysund kommune - Trøndelag fylke NORCONSULT AS AVD RØRVIK KYSTVERKET_PROD
2021/223 20210514 14.05.2021 Utgående brev Private avløpsledninger i sjø - spørsmål om merking og ansvar Anders Lie Eide KYSTVERKET_PROD
2021/965 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Citrix ADC Pooled - sak 2021/965 KYSTVERKET_PROD
2021/745 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bjørnsund- Byggeledelse bestilling 12052021 Norconsult KYSTVERKET_PROD
2021/5518 20210514 14.05.2021 Utgående brev Statsbudsjettet 2022 - Kystverkets innspill til rammefordelingsforslag SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/5604 20210514 14.05.2021 Internt notat Ressursavtale Ingvild Frogner Alstad Even Widerøe Kristoffersen m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/3968 20210514 14.05.2021 Inngående brev Regional plan for areal og mobilitet - presentasjon fra møtet 6.mai Viken fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/745 20210514 14.05.2021 Utgående brev Signert endrings avtale E01 06.05.21 Bjørnsund nordre molo Norconsult KYSTVERKET_PROD
2021/4709 20210514 14.05.2021 Utgående brev Svar på krav om innsyn fra NMF Norges Miljøvernforbund KYSTVERKET_PROD
2021/5652 20210514 14.05.2021 Internt notat Vi ber uttalelse - sletting av heftelse - Nærøysund kommune - gnr 210 bnr 1733 og bnr 1734 - Grunnkontrakt Strømsøya Rørvik Leie av areal Torill Hestholm Myklebust KYSTVERKET_PROD
2021/4952 20210514 14.05.2021 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om boring av brønn 36/1-4 Hemispheres MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/745 20210514 14.05.2021 Utgående brev Signert endringsmelding E02 -Bjørnsund- Byggeledelse bestilling 12052021 Norconsult KYSTVERKET_PROD
2021/2273 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Nautisk vurdering – Lokalitet Bergkråa Jensen, Thomas Magnus KYSTVERKET_PROD
2021/1074 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Innseiling Moss - oppdatert SØA 12. mai 2021 KYSTVERKET_PROD
2021/5365 20210514 14.05.2021 Inngående brev Oppsummering etter møte med Kystverket 07.05.2021 RUTER AS KYSTVERKET_PROD
2021/382 20210514 14.05.2021 Inngående brev FFS Marine - Søknad om rederigodkjenning for farledsbevis klasse 3 FFS Marine KYSTVERKET_PROD
2021/382 20210514 14.05.2021 Utgående brev FFS Marine - Vedtak om rederigodkjenning for farledsbevis klasse 3 FFS Marine KYSTVERKET_PROD
2021/1720 20210514 14.05.2021 Inngående brev Direktoratsgruppen for vannforvaltning: Videopptak og presentasjoner fra "Nasjonal vannmiljøkonferanse" er nå tilgjengelig MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/965 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bestilling - ***** konsulent-tjenester - sak 2021/965 Atea KYSTVERKET_PROD
2021/965 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bestilling - ***** ***** ***** Cloud Backup- sak 2021/965 Atea KYSTVERKET_PROD
2021/965 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bestilling - Fornyelse av ***** ***** lisenser 1 år fra 3. mars 2021- sak 2020/8303 Atea KYSTVERKET_PROD
2021/5532 20210514 14.05.2021 Utgående brev Innhenting av uttale vedrørende forespurt endring av godkjent trase for vannledning mellom Laukhammar og Nausterhaugen ved Dale som krysser Mastrasfjorden - Stavanger kommune - Rogaland fylke Fiskeridirektoratet region sør m.fl. KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Utgående brev Bekreftelse av tilbud på avrop nr.14 "Trendutvikling cruisetrafikk, revidert omfang" DNV AS KYSTVERKET_PROD
2021/4688 20210514 14.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om legging av sjøkabel - Leirgulen - Bremanger kommune - Vestland fylke Oneco Networks AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/4720 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Rapport etter 1. tertial 2021 - ALR Kystverket KYSTVERKET_PROD
2021/4876 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Melding om oppstart av forskriftsrevisjon - Kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune - Troms og Finnmark fylke Målselv kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5937 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om fartsskilt - Hummerbakken camping - Tranby - Lier kommune - Viken fylke Greta M Skog Haverstad KYSTVERKET_PROD
2021/4268 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kopi - Offentleg ettersyn - detaljregulering - reguleringsplan - Fiksdal småbåthamn - Vestnes kommune - Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5417 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kopi - Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram for områderegulering for Ulsteinvik sentrum - Ulstein kommune - Møre og Romsdal fylke Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/4527 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Melding om oppstart - Revidering av forskrift om snøskuterløyper - Storfjord kommune - Troms og Finnmark fylke Storfjord kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5313 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Høringsbrev - Dispensasjonssøknad om utfylling i sjø - Gnr 2 - Bnr 329 m.fl - Båtsfjord - Båtsfjord kommune - Troms og Finnmark fylke BÅTSFJORD KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Inngående brev Oppdatering nøkkeltall - Havnregnskap 2020 - Hadsel havn HADSEL KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/5150 20210514 14.05.2021 Inngående brev Vedr. sak 20/08982-2 - påkobling VA - gnr 2 bnr 52 og 178 - Kragerø kommune Kragerø kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5150 20210514 14.05.2021 Inngående brev G/BNR 2/52,178 - va-kart Arkitekthuset Kragerø AS KYSTVERKET_PROD
2021/5247 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging 1.tertialrapportering - Avdelingen for hav- og kystforvaltning Malin Solvang-Knivsflå KYSTVERKET_PROD
2021/978 20210514 14.05.2021 Inngående brev Søknad om kadettstilling 2021 - ***** ***** Martin Halvorsen KYSTVERKET_PROD
2021/5525 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Melding om planoppstart - Seivikneset industriområde - Landersfjord - Lebesby kommune - Troms og Finnmark fylke RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA KYSTVERKET_PROD
2021/4892 20210514 14.05.2021 Utgående brev Uttalelse fra Kystverket - Søknad om flytebrygge - Sørvær - Hasvik kommune - Troms og Finnmark fylke Hasvik kommune KYSTVERKET_PROD
2021/1798 20210514 14.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på høring av søknad om legging av sjøledninger og sjøkabel mellom Korshavn og Krana i Østerfjorden - Risør kommune - Agder fylke Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/4684 20210514 14.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om permanent etablering av akvakulturlokalitet 29557 Komagnes - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5944 20210514 14.05.2021 Inngående brev Stadfestelse av vedtak og avslår klagen vedr utvidelse av lokalitetsnr 31157 - Fiksneset - Øygarden kommune - Vestland fylke - Akvakultur MATTILSYNET KYSTVERKET_PROD
2021/5946 20210514 14.05.2021 Inngående brev SalMar AS avdeling slakterianlegg - Matilsynet godkjenner lokalitet klubben som slaktemerd for TF 423 - Lokalitetsnr xxxxx - Klubben - Senja kommune - Troms og Finnmark fylke MATTILSYNET KYSTVERKET_PROD
2021/5829 20210514 14.05.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om flytekai - Gnr 48 - Gnr 256 - Storekorsnes - Alta kommune - Troms og Finnmark fylke MULTICONSULT NORGE AS AVD TROMSØ KYSTVERKET_PROD
2021/5947 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kommentarer til saken og oversendelse rapport fra foreningen Gripværingen datert 11.05.2921 vedrørende skader på moloer på Grip påsken 2021 - Kristiansund kommune - Møre og Romsdal fylke KRISTIANSUND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/187 20210514 14.05.2021 Utgående brev Søknad om å få overta fyrlykt - Dingeneset fyrlykt - Dingja - Sognefjorden - Gulen kommune - Vestland fylke Tor Leif Mongstad KYSTVERKET_PROD
2021/5954 20210514 14.05.2021 Inngående brev Høring - Dispensasjon fra reguleringsplan for utlegging av flytebrygge i Vågsosen havn - Gildeskål kommune - Nordland fylke Gildeskål kommune KYSTVERKET_PROD
2021/485 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kopi - Fråsegn ved offentleg ettersyn - mindre reguleringsendring - Fjordparken - Sunndal kommune - Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/3513 20210514 14.05.2021 Inngående brev Gnr 45 og bnr 29 - Godkjent dispensajon og rammetillatelse - nybygg bryggeanlegg Leangbukta Tiltakshaver Øhres Auto AS - Asker kommune - Viken fylke Asker kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5241 20210514 14.05.2021 Inngående brev Kopi - Akvaplan NIVA AS 937375158 - Søknad om samlokalisering av forskningstillatelse på lokalitet - Orientering om kommunal behandling - Lokalitetsnr 10753 Strandmo - Karlsøy kommune - Troms og Finnmark fylke Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210514 14.05.2021 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/5756 20210514 14.05.2021 Utgående brev CIM 275555 VS: PÅLEGG OM FREMLEGGELSE AV OPPLYSNINGER – deres ref. 2021/5756 Utslipp Volmax anlegg Ringsaker kommune Volmax KYSTVERKET_PROD