eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/7333 20200703 03.07.2020 Inngående brev Posisjoner- Søknad om farvannsskilt - Ingelsfjorden - Hadsel kommune TROLLFJORD NETT AS
2016/5036 20200703 03.07.2020 Inngående brev Anmodning om nøkkeltall MANDAL HAVN KF
2016/5036 20200703 03.07.2020 Inngående brev Anmodning om nøkkeltall TØNSBERG KOMMUNE
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ferdigstilling Tuholmane Vardefisk - Rolf Berg
2020/1135 20200703 03.07.2020 Utgående brev Anmodning om avklaring av statlig interesse - mulig avhending av Hasvåg/Flatan fiskerihavn i Flatanger kommune i Trøndelag fylke ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET m.fl.
2012/401 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kostnader i forbindelse med Omskjerming og ny merking for Akvakultur anlegget i Hemnefjorden på Sørøya. Alseth, Ruben Vian
2019/1155 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Høring VS: Forskningstokt - viktigste dokumenter Langemyr, Trond m.fl.
2018/4063 20200703 03.07.2020 Inngående brev Blom Fiskeoppdrett AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 11756 Allersholmen i Austrheim kommune Vestland fylkeskommune
2016/1461 20200703 03.07.2020 Inngående brev Blom Fiskeoppdrett AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 11754 Bøøy i Alver kommune Vestland fylkeskommune
2013/1758 20200703 03.07.2020 Inngående brev Blom Fiskeoppdrett AS - Løyve til å etablere anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 14435 Ljøsøy N i Øygarden kommune Vestland fylkeskommune
2020/7431 20200703 03.07.2020 Utgående brev inntaksledning til landbasert akvakultur Vegar Skillingstad Livik
2020/6819 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversending av arealplanar etter plan- og bygningslova Vestland fylkeskommune
2020/7437 20200703 03.07.2020 Inngående brev 20/1617-1 Sak nr. 20-093902TVI-OBYF/1 - Forkynning av dokumenter Samferdselsdepartementet
2019/3090 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Svar på notat Tildelt ramme til festmiddag i Håkonshallen 2020 Staben for interne tjenester
2018/3288 20200703 03.07.2020 Utgående brev Holmengrå - Riving - Søknad om ferdigattest Fedje kommune
2020/7467 20200703 03.07.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Kalkarteig Bustader gbnr. 3/5 m.fl. i Sogndal kommune ASPLAN VIAK AS
2020/7462 20200703 03.07.2020 Inngående brev 20/50723 Uttalelse om sprenging av knaus i innseilingsområdet Storøy Øst, utenfor Askilsholmen ved gbnr 140/45 i Karmøy kommune SOLTIN AS
2020/7029 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tillatelse til å etablere fortøyningslinjer mellom "Jotun A FPSO" og "Østre fortøyningspullert Tjuvholmen" BUKSER OG BERGING AS
2020/6966 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for fornyelse av navigasjonsinnretning i 2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg Petroleumstilsynet
2019/3492 20200703 03.07.2020 Inngående brev offentlig ettersyn/høring - forslag til detaljregulering for E6 bognes fergeleie - E& Skarberget fergeleie, rv 827 Drag fergeleie, rv. 827 kjøpsvik fergeleie Statens Vegvesen Vegdirektoratet
2019/3110 20200703 03.07.2020 Internt notat Budsjettildeling: Samhandlingsverktøy 2020 Staben for interne tjenester m.fl.
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Internt notat Arbeidsavtale sommervikar ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Arbeidsavtale sommervikar - ***** ***** Inger Hansen
2020/7472 20200703 03.07.2020 Inngående brev Bølge og vær data i Arendal VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT NORWAY AS
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Arbeidsavtale sommervikar ***** ***** *****
2019/526 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dokument 19/00972-39 Anmodning om utbetaling - Ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak i Vardø kommune sendt fra Vardø Kommune Vardø kommune
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Br. Birkeland Drift AS - Vedtak om rederigodkjenning for bruk av FB-klasse 3 BR. Birkeland Drift AS
2020/6879 20200703 03.07.2020 Inngående brev Fwd: Skipperøya Trond Ivar Jørgensen
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Internt notat Høring om 25 Konsesjonsrunde, Innspill ønskes fra avdelingen Regionkontor Troms og Finnmark m.fl.
2020/5915 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of copy of letter) Miljødirektoratet
2020/7400 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høringssvar - Flytebrygge ved gnr 52 bnr 614 - Tørnholmen Stamsund - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Vestvågøy Kommune
2019/37 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avhending av Råkvåg fiskerihavn i Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2020/7473 20200703 03.07.2020 Inngående brev HVALER KOMMUNE - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Sanne brygge, Nordre Sandøy NORCONSULT AS
2019/3110 20200703 03.07.2020 Internt notat Budsjett 2020 - endringer i rammer og fullmakter som følge av RNB 2020 Sjøsikkerhetsavdelingen m.fl.
2020/7411 20200703 03.07.2020 Utgående brev Uttalelse - søknad om å rive  og gjenoppføre  brygge - Stangerholmveien - Onsøy - Fredrikstad kommune - Viken fylke Fredrikstad kommune
2020/7399 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høringssvar - Søknad om utlegging av flytebrygge ved gnr 61 bnr 24 - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Vestvågøy Kommune
2020/7474 20200703 03.07.2020 Inngående brev fyrlykta som står i meskelv Odd Steinar Mathisen
2018/2817 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tiltak i farleia over undersjøisk tunnel i Skatestraumen - Bremanger kommune - text-fil VESTLAND FYLKESKOMMUNE
2020/7332 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høringssvar - Søknad om bygging av kai ved gnr. 134 bnr. 3 og 4 Heimøya - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Vestvågøy Kommune
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring - bekreftelse på referat RIKSREVISJONEN
2019/3892 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak – avslag på søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Røst kommune Røst kommune
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev MELDING OM VEDTATT PLANENDRING - R132 EIKELID HYTTEFELT, FISTER Hjelmeland kommune
2020/7475 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tjeldbergodden - sjøledninger MULTICONSULT ASA
2019/3463 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av rettsbok - Sak 19-095322REN-JARD Skjeviga AUST-AGDER JORDSKIFTERETT
2016/5036 20200703 03.07.2020 Utgående brev Anmodning om nøkkeltall LYNGDAL KOMMUNE
2020/22 20200703 03.07.2020 Internt notat Lønnsordre ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Else Margrethe Isaksen
2020/22 20200703 03.07.2020 Internt notat Lønnordre ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Senteret for administrasjon og regnskap
2020/7454 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tiltak etter havne -og farvannsloven. Etablering av badebøyer i Sindingbukta - Frogn kommune BLYLAGET VEL
2016/5036 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppdatering av nøkkeltall for norske havner Lyngdal kommune
2017/1557 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av akvakultursøknad til Kystverket Midt-Norge Trøndelag fylkeskommune
2018/2355 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høring av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde i Oslo kommune OSLO HAVN KF
2019/3463 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Jordskiftesak. Skjeviga Pedersen, Belinda Bernardino Bautista
2020/7439 20200703 03.07.2020 Utgående brev Nye fyrsektorer, spørsmål om tidspunkt Geir Halbo
2011/6848 20200703 03.07.2020 Inngående brev Isbryting 2019 - refusjon av utgifter - Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune
2020/7390 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedrørende Borealis kamera - Honningsvåg - Nordkapp kommune - Troms og Finnmark fylke Bjørn Terje Løkke
2019/3463 20200703 03.07.2020 Utgående brev Jordskiftesak. Skjeviga Agder Tingrett
2020/720 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of copy of letter) Miljødirektoratet
2020/7457 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) Miljødirektoratet
2020/7458 20200703 03.07.2020 Inngående brev Få skilt om maks fart ved innløp til Hjønnevåg havn i Solund. Gunnar Waage
2020/7314 20200703 03.07.2020 Inngående brev Frogn/ Ås - uttalelse til arbeid på høyspentlinje over Bunnefjorden Fylkesmannen i Oslo og Viken
2020/7459 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of copy of letter) Miljødirektoratet
2020/222 20200703 03.07.2020 Inngående brev Regarding the thesis Poornima Shree
2020/222 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sonar images - Skagerrak Andreas Hopfgarten
2020/222 20200703 03.07.2020 Inngående brev Masteroppgave - forurensning i vann Kaisa Fredriksen
2020/1135 20200703 03.07.2020 Utgående brev Anmodning om avklaring av offentlig interesse - avhending av Hasvåg/Flatan fiskerihavn i Flatanger kommune i Trøndelag fylke TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
2020/7461 20200703 03.07.2020 Inngående brev søknad fra Nordic Rutile om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Miljødirektoratet
2020/7109 20200703 03.07.2020 Utgående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Sandplassen, Orkland kommune - Trøndelag fylke IKON ARKITEKT & INGENIØR AS
2020/6920 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedrørende Kystverkets allmenningskai i Bolga havn - Meløy kommune - Nordland fylke BOLGA MARITIME AS
2020/5859 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høring - Forslag til endringer i Sametingets planveileder og forslag til endringer i Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark - Kystverkets innspill Samferdselsdepartementet
2020/7203 20200703 03.07.2020 Utgående brev Områderegulering for Rosendal sentrum Kvinnherad kommune
2020/5 20200703 03.07.2020 Internt notat Lønnsordre nytilsatt - ***** ***** ***** Lisbeth Svendsen
2020/179 20200703 03.07.2020 Internt notat Avtale om utkjøp av mobil terminal - Leif Arne Larsen Senteret for administrasjon og regnskap
2019/547 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Telefonsamtale i dag Dowerdock, Tonje
2019/547 20200703 03.07.2020 Utgående brev Angående avhending av Hellandshamn fiskerihavn - Ålesund kommune Egil Arve Vestre
2020/5 20200703 03.07.2020 Internt notat Lønnsordre endring - ***** ***** ***** Lisbeth Svendsen
2020/7389 20200703 03.07.2020 Utgående brev Til Kystverket Vest - søknad om farvannsskilt i Skånevik i Etne kommune Etne kommune
2020/1243 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding fra Kystverket Troms og Finnmark - Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (regional plan, dispensasjon mv.) Paul Gustav Nyland
2020/7393 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende ankring - Tangabukta ved Torangsneset - Austevoll Kommune - Vestland fylke VESTLAND OFFSHORE AS
2020/932 20200703 03.07.2020 Utgående brev Behandling av støyklager i Åmøyfjorden Bjarne Lunde m.fl.
2019/3892 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak – avvisning av søknad om tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner – Narvik Havn KF NARVIK HAVN KF
2020/5747 20200703 03.07.2020 Utgående brev Oversending av søknad til uttale - Utlegging av flytebrygge - gnr 4 bnr 250 fnr 9 Herøy kommune
2019/3846 20200703 03.07.2020 Utgående brev Informasjon - etablering av lokalitet Ramnøya Nord - Dønna kommune - Nordland fylke Krokstrand, Knut Håvard
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Utgående brev Langskjærmoloen i Gamvik kommune Tindlund, Kristin Skaar
2020/6201 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Høringsdokuementer hentet fra kommunens internettside
2019/34 20200703 03.07.2020 Utgående brev Orientering til grunneier om avhending av Kystverkets anlegg i Kiran fiskerihavn i Åfjord kommune i Trøndelag fylke Steinar Næss m.fl.
2020/117 20200703 03.07.2020 Utgående brev Saks nr. 2020/117 SV: Innsynskrav W&R
2020/7237 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tillatelse til utlegging av sjøkabel - Sennesvik - Vestvågøy kommune - Nordland fylke - Til uttalelse Vestvågøy Kommune
2020/6977 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedtak - Tillatelse til farvannsskilt - Kvalnes - Andøy kommune - Nordland fylke NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM
2019/547 20200703 03.07.2020 Utgående brev Innsynsbegjering Saksnr: 2019/547 | Dok nr. : 33 protonmail
2017/4744 20200703 03.07.2020 Inngående brev 17/2334 Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg til fylkene Samferdselsdepartementet
2018/4302 20200703 03.07.2020 Inngående brev Melding om vedtak - Gnr 36 bnr 14 mfl - Detaljregulering for Stilnestangen nord - Stuern - Kragerø Kommune Kragerø kommune
2020/364 20200703 03.07.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tillatelse til akvakultur - Lundevågen - Farsund kommune - Agder fylke Agder fylkeskommune
2020/6201 20200703 03.07.2020 Utgående brev Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for Roligheten næringsområde - Porsgrunn kommune - Vestfold og Telemark fylke Porsgrunn kommune
2020/22 20200703 03.07.2020 Internt notat Lønnsordre - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Päivi Pirttijärvi
2019/983 20200703 03.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument med tilglysningsnummer 2020/2621948/200 og 2020/2621971/200 - Ystebøsundet / Ystebøhamn fiskerihavn - Kvitsøy kommune - Rogaland fylke STATENS KARTVERK
2018/4302 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Godkjent plankart og bestemmelser
2020/398 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ordinær landlov fra 3.7.20 i Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt
2020/7477 20200703 03.07.2020 Inngående brev Grunnboken rettet - Saken gjelder gnr 19 bnr 4 i 1106 Haugesund kommune Statens kartverk
2019/983 20200703 03.07.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet - Saken gjelder gnr 18 bnr 1 i 0874 Kvitsøykommune - Ystebøsundet / Ystebøhamn fiskerihavn Statens kartverk