eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/9447 20211016 16.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Lostenesta KYSTVERKET_PROD
2021/5118 20211015 15.10.2021 Inngående brev Detaljregulering - varsel om justert plangrense - Lysnesodden - Senja kommune - Troms og Finnmark fylke MULTICONSULT NORGE AS KYSTVERKET_PROD
2021/7222 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om revisjon i uke 43 - 2021 - Lokalitetsnr 11129 - Nordfugløy - Gildeskål kommune - Nordland fylke BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S KYSTVERKET_PROD
2021/7224 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om revisjon i uke 43 - 2021 - Lokalitetsnr 29296 - Fleina - Gildeskål kommune - Nordland fylke BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S KYSTVERKET_PROD
2021/8438 20211015 15.10.2021 Inngående brev Velkommen til nettverkssamling for regional og kommunal planlegging den 1. og 2. desember 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/9442 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til utlegging av sjøledning for avløp mellom Bredalsholmen renseanlegg på Lumber til Odderøya renseanlegg i Kristiansand - Kristiansand kommune - Agder fylke KRISTIANSAND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9440 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ny veileder til kommunelovens internkontrollbestemmelse § 25-1 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/9433 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Uttalelse etter forurensningsloven om ny sjøkabel ved akvakulturanleggene i Hamnefjord og Husfjord - Sørøysundet - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/761 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innkalling til regionalt planforum tysdag 26.10.2021 VESTLAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/7021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Spørsmål om skilting i forbindelse med vedtak om redusert fart for fritidsfartøy i området fra Våge ferjekai til Notaneset - Tysnes kommune - Vestland fylke TYSNES KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/5238 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om opprydding av lokalitet- Lokalitetsnr 12114 - Torsneset - Vindafjord kommune - Rogaland fylke FISKERIDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/9433 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av søknad fra Seaworks Kabel AS datert 28.09.2021 - Søknad om tillatelse til utlegging av sjøkabel - Hamnefjord og Husfjord - Sørøysundet - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/9411 20211015 15.10.2021 Inngående brev Vedrørende svar på anmodning om redegjørelse for Kystverkets forutsetning og videre prioritering ved salget av Eide fiskerihavn - Hyllestad kommune - Vestland fylke Magnar Eide KYSTVERKET_PROD
2021/4374 20211015 15.10.2021 Inngående brev Korrigering - Tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet - Lokalitetsnr 45099 - Grønnstranda - Narvik kommune - Nordland fylke NORDLAKS OPPDRETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/9430 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av sak sendt til Sola kommune i forbindelse med et utilsiktet utslipp av kjemikalier - Swire Energy Services AS Sola kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7543 20211015 15.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - gnr 36 bnr 5 Nordeidet fiskerihavn - Karlsøy kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/1415 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for SalMar Settefisk AS - lokalitet Tjuin i Steinkjer kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG KYSTVERKET_PROD
2021/5842 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Wilsgård Fiskeoppdrett AS - Akvakulturtillatelse for matfisk grønn A av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 36757 Lubben i Karlsøy kommune Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5237 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av statstilskudd til Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS for 2021 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS KYSTVERKET_PROD
2021/7271 20211015 15.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - gnr 107 bnr 1 - Vestresand fiskerihavn - Vestvågøy kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/7538 20211015 15.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - gnr 107 bnr 5 - Engenes fiskerihamn - Ibestad kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/9439 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Molde kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til søknad om etablering av nye sjøkabler i Fannefjorden og Veøyfjorden Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/9294 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Svar på søknad om tillatelse etter forurensingsloven til tiltak i sjø - mudring og utfylling ved eiendom 309/2, Stavanger kommune STATSFORVALTAREN I ROGALAND KYSTVERKET_PROD
2021/6667 20211015 15.10.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Saken gjelder gnr. 39 bnr. 2 i knr. 1871 Andøy kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/68 20211015 15.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Ørja fiskerihavn - Senja kommune - Troms og Finnmark fylke STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/2030 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - CERMAQ NORWAY AS - GODKJENNING AV ØKT PRODUKSJON PÅ LOKALITET DYPING Mattilsynet KYSTVERKET_PROD
2021/7972 20211015 15.10.2021 Inngående brev NRS Farming AS - Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn i Senja kommune - oversendelse av kommunal behandling Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/9432 20211015 15.10.2021 Inngående brev Vedr. BYGG-21-03282-3 - Bredalsholmen renseanlegg - Odderøya renseanlegg, anmodning om uttalelse Kristiansand kommune, By-og stedsutvikling KYSTVERKET_PROD
2021/9429 20211015 15.10.2021 Utgående brev Pålegg om informasjon og handlingsplan - Utslipp av Jet A - kirkenes Lufthavn Air BP Norway AS m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/9144 20211015 15.10.2021 Inngående brev Påminnelse - Rekruttering av deltakere til innkjøpsgruppe - anskaffelse av statlige fellesavtaler for hotellovernatting DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING KYSTVERKET_PROD
2021/9411 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på anmodning om redegjørelse for Kystverkets forutsetning og videre prioritering ved salget av Eide fiskerihavn - Hyllestad kommune - Vestland fylke Magnar Eide KYSTVERKET_PROD
2021/901 20211015 15.10.2021 Inngående brev Egengodkjenning - Reguleringsplan for Sandøra industri område øst plan id 202101 Skjervøy kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9433 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi - Høringssvar – søknad om utlegg av sjøkabel i Sørøysundet i Hammerfest kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/9357 20211015 15.10.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndsuttalelse - gbnr. 10/31, 11/32, Ole Halvorsens vei 91 - Kragerø kommune - erstatningsbrygge Kragerø kommune KYSTVERKET_PROD
2021/50 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Frøya kommune ønsker å overta to fyrlykter om mulig - samt plan for plassering og med informasjonstavle på hver fyrlykt FRØYA KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9434 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/9435 20211015 15.10.2021 Inngående brev Orientering om deltakelse i pilot for studentpraksis i staten SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/68 20211015 15.10.2021 Inngående brev Grunnboken er rettet - Saken gjelder gnr. 428 bnr. 1 i knr. 5421 Senja kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/2519 20211015 15.10.2021 Inngående brev Equinor Energy AS – Oversendelse av konsesjon for pilotanlegg for offshore solkraftproduksjon i Frøya kommune, Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat KYSTVERKET_PROD
2021/6603 20211015 15.10.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - gnr 78 bnr 282 - Hjørungavåg fiskerihavn - Hareid kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/9437 20211015 15.10.2021 Inngående brev Melding om vedtak i navnesak 2021/218 – Rya og avleda navn i Tromsø kommune Kartverket KYSTVERKET_PROD
2021/682 20211015 15.10.2021 Inngående brev EFS-melding - Prosjekt avsluttet for utsetting av siltgardin og bøyer i forbindelse med utfylling av masser i sjøen - Gnr 150 Bnr 1727 - Flisebukta - Kristiansand - Agder J.B. UGLAND ENTREPRENØR AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev Kunngjøring - Kjølnes fyr - Utskifting adkomstbro Doffin m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/761 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innkalling til regionalt planforum tysdag 26.10.2021 - endret klokkeslett VESTLAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/4385 20211015 15.10.2021 Utgående brev Løyve - Mowi ASA - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Breidvika - Osen kommune - Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/9095 20211015 15.10.2021 Utgående brev Bestilling - Innspill til EU-høring om beredskapsplan for transport SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/9106 20211015 15.10.2021 Utgående brev Uttalelse - Oppstartvarsel med planprogram - Detaljregulering gnr 158 bnr 4 -11 mfl - Åfarnes Home & Hunt - Rauma kommune - Møre og Romsdal fylke AREAL+ AS AVD LILLEHAMMER KYSTVERKET_PROD
2021/8886 20211015 15.10.2021 Utgående brev Mottatt søknad - Foreløpig svar - Søknad om etablering av sjøkabel mellom Skottevik og Ramsøya - Lillesand kommune AGDER ENERGI NETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/7609 20211015 15.10.2021 Utgående brev Sjøledninger i Ulvesundet, Måløy Stim Florø AS KYSTVERKET_PROD
2021/8269 20211015 15.10.2021 Inngående brev Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Myrekaia, Ålesund kommune Steigen Live KYSTVERKET_PROD
2021/8367 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takst for Rødsand fiskerihavn HARDER AS KYSTVERKET_PROD
2021/8362 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takst for Flakstadvåg fiskerihavn HARDER AS KYSTVERKET_PROD
2021/8811 20211015 15.10.2021 Utgående brev Mottatt søknad - Foreløpig svar - Søknad om etablering av sjøkabel i Frierfjorden - Porsgrunn og Bamble kommuner SITECOM AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev Situation rapport 29 sept Sjøfartsdirektoratet m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/1703 20211015 15.10.2021 Inngående brev SØKNAD OM TILSKUDD TIL MATRIELL, OPPLÆRING- OG KOMPETANSHEVENDE TILTAK HØST 2021 OG VINTER/VÅR 2022 Fredrikstad Kommune KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Situation rapport 29 sept Sjøfartsdirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/8366 20211015 15.10.2021 Inngående brev Takst for Mefjordvær fiskerihavn HARDER AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Situation rapport 29 sept Sjøfartsdirektoratet KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev Situation rapport 29 sept Sjøfartsdirektoratet KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev DTLF | WSR-eFTI Integration Options | Request for Feedback Miljødirektoratet KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev DTLF | WSR-eFTI Integration Options | Request for Feedback SG1 m.fl. KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev DTLF | WSR-eFTI Integration Options | Request for Feedback Miljødirektoratet KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Inngående brev Situation rapport 29 sept Sjøfartsdirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/6387 20211015 15.10.2021 Utgående brev Løyve - Grundvågen AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for torsk - Lokalitet Sølvskjæret - Smøla kommune - Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/7943 20211015 15.10.2021 Utgående brev Løyve - Måsøval AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Ilsøydraget - Frøya kommune - Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211015 15.10.2021 Utgående brev Vedrørende påkjørsel av navigasjonsinnretning - Havøysund - Måsøy kommune - Troms og Finnmark fylke SLM AS m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/7232 20211015 15.10.2021 Utgående brev Løyve - MOWI ASA - Søknad om arealendring av akvakulturanlegg for laksefisk - Lokalitet Kjelneset - Namsos kommune - Trøndelag fylke Trøndelag fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/7084 20211015 15.10.2021 Utgående brev Tillatelse til etablering av farvannsskilt for merking av sjøkabel - gnr 38 bnr 2 og 28 - Klingsund - Lillesand kommune - Agder fylke AGDER ENERGI NETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/3555 20211015 15.10.2021 Utgående brev Møtereferat 2021-3555.docx Kystverket m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/9424 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2022-2034, igangsatt planarbeid og høring av forslag til planprogram TRONDHEIM KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9423 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om legging av sjøkabel fra Bogosen til Ålstad - Steigen kommune i Nordland KYSTNETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/9421 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høring - forurensningsforskriften kap. 20 (skipsavfallsdirektivet 2019/883) Miljødirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/1554 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Igangsettelsestillatelse - Rehabilitering av eksisterende fritidsbolig - takoppløft og 2 arker - Gnr 31 Bnr 115 - Trillingholmen - Kragerø kommune - Agder fylke KRAGERØ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/755 20211014 14.10.2021 Inngående brev CISE - dokumenter til møte i CISE Stakeholder Group 26. og 27. oktober 2021 - ber om innspill SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/9415 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Endring av vilkår i samtykker til omlasting skip til skip av flytende gass og petroleumsprodukter i Sør-Varanger kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KYSTVERKET_PROD
2021/9414 20211014 14.10.2021 Inngående brev Vurdering av fravalg – Statlig fellesavtale om kjøp av mobile enheter DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING KYSTVERKET_PROD
2021/572 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Vedrørende endring av fortøyningspunkter - Lokalitetsnr 13125 - Storvika - Meløy kommune - Nordland fylke MELØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9411 20211014 14.10.2021 Inngående brev Ber om redegjørelse for Kystverkets forutsetning og videre prioritering ved salget av Eide fiskerihavn - Hyllestad kommune - Vestland fylke Magnar Eide KYSTVERKET_PROD
2021/9410 20211014 14.10.2021 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om boring av letebrønn 35/4-3 Laushornet MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/9408 20211014 14.10.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende festeavtaler i Hennes havn - Hadsel kommune - Nordland fylke Jørgen Aune Iversen KYSTVERKET_PROD
2021/6350 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oppdaterte dokument for 2. gongs høyring offentleg ettersyn - Kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 - PlanID 4635-2020002 - Gulen kommune - Vestland fylke GULEN KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9404 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til orientering til sektoretater - del 3 Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/1327 20211014 14.10.2021 Inngående brev Regional planforum 20.10.2021 - Revisjon av kommuneplan for Sandnes ROGALAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9405 20211014 14.10.2021 Inngående brev Varsel om oppheving av reguleringsplaner i Hasvik kommune Hasvik kommune KYSTVERKET_PROD
2021/8173 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kristiansand 425/172 - Tillatelse til sprengning og mudring STATSFORVALTEREN I AGDER KYSTVERKET_PROD
2021/9412 20211014 14.10.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - Søknad om motorferdsel - Songvaar, Hellerøya og Kubbøya naturreservat STATSFORVALTEREN I AGDER KYSTVERKET_PROD
2021/8546 20211014 14.10.2021 Inngående brev Marinarkeologisk vurdering - Høring av søknad om tillatelse til etablering av sjøkabel mellom Langnes og Mulen- samt farvannsskilt Nordfolda - Steigen kommune - Nordland fylke UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KYSTVERKET_PROD
2021/9413 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy - Høring Ås kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9418 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Vedtak om endret utslippstillatelse for brannøvingsfelt ved Ørland flystasjon STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG KYSTVERKET_PROD
2021/9416 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høring / offentlig ettersyn - Bergstrand - Detaljregulering Tysvær kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5642 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Uttalelse til forslag til detaljregulering av Nexans- Halden Kommune- Viken Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/9403 20211014 14.10.2021 Inngående brev Vedr. BYGG-21-01144-8 - Innsidevegen 637 og 642, anmodning om uttalelse Molde kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9404 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til orientering til sektoretater - del 1 Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/9404 20211014 14.10.2021 Inngående brev Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til orientering til sektoretater - del 2 Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/9304 20211014 14.10.2021 Inngående brev Ber om kopi av høringsuttalelse - forslag til program for konsekvensutredning - utbygging og drift av Krafla Samferdselsdepartementet KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20211014 14.10.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Referat fra anbudsbefaring Mercell Norge AS KYSTVERKET_PROD
2021/9428 20211014 14.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra arealplanen – ny akvakulturlokalitet i Skagstadsundet - høring Steigen kommune KYSTVERKET_PROD
2021/4002 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - ny lokalitet Lyngvær i Rødøy kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/4002 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Uttalelse for videre saksbehandling etter akvakulturloven og matloven - ny lokalitet Lyngvær i Rødøy kommune STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/9300 20211014 14.10.2021 Inngående brev Kopi - Kristiansund og Aure kommuner Møre og Romsdal - Utlegging og oppgradering av 132 kV-sjøkabler over Talgsjøen mellom Omsa og Golma - Uttalelse om fiskeriinteressene Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD