eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/7097 20210925 25.09.2021 Internt notat uten oppfølging Arbeidsavtale - Maritim trafikkleiar - Kystverkets sjøtrafikksentral i Horten - st. ref. (4402622568) - ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/8995 20210924 24.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende søknadsplikt eller ikke - etter havne- og farvannsloven - for kaianlegg innen kommunens ansvarsområde AUSTEVOLL KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/6383 20210924 24.09.2021 Inngående brev Etterlyser status i saken - The North West - Søknad om sponsorstøtte THE NORTH WEST AS KYSTVERKET_PROD
2021/8992 20210924 24.09.2021 Inngående brev Anmodning uttalelse til søknad om boring av letebrønn 6306/9-1 Melstein i PL886 i Norskehavet MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/3580 20210924 24.09.2021 Inngående brev Vedrørende salg av vestre molo i Hennes havn - Hadsel kommune - Nordland fylke Torstein Bentzen KYSTVERKET_PROD
2021/3579 20210924 24.09.2021 Inngående brev EFS- melding - Innmelding av posisjonar ny bunkerskai - Godkjent dispensasjon og byggjeløyve i eit steg på Gnr 10 Bnr 51 - Steinkai og trebrygge - Kaldestad - Norheimsund - Kvam herad - Vestland fylke NORHEIMSUND HAMNEUTVIKLING SA KYSTVERKET_PROD
2021/5786 20210924 24.09.2021 Inngående brev Invitasjon til IMO - Marine Environment Protection Committee - MEPC - 77th session 22. - 26.11.2021 SJØFARTSDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/6622 20210924 24.09.2021 Inngående brev Søknad om tilgang til AIS-data - masterstudie ved Universitetet i Bergen Abel van Beek KYSTVERKET_PROD
2021/8980 20210924 24.09.2021 Inngående brev EFS-melding - posisjoner - geografiske koordinater - Egersund Net AS - Tillatelse etter havne- og farvannsloven til bygging av ny kai - Gnr 10 Bnr 83 - Rabben - Austevoll kommune - Vestland fylke MULTICONSULT NORGE AS AVD EGERSUND KYSTVERKET_PROD
2021/8978 20210924 24.09.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - Betong flytekai i opplag - Spanna - Steigen kommune - Nordland fylke STEIGEN KYSTLAG KYSTVERKET_PROD
2021/8975 20210924 24.09.2021 Inngående brev Melding om knust vindusglass i selve fyret - Hellisøy fyrstasjon - Fedje kommune - Vestland fylke FEDJE KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/8972 20210924 24.09.2021 Inngående brev Høring - Søknad om vitenskapelig undersøkelsestillatelse - Svensk forskningstokt med FF Skagerrak i perioden 01.11.2021-07.11.2021 OLJEDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/3659 20210924 24.09.2021 Inngående brev Agenda med forslag til behandling av høringsinnspill - Møte i vannregionutvalget i Nordland - 30.september 2021 NORDLAND FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/8969 20210924 24.09.2021 Inngående brev Melding om oppstart av revisjonsarbeid av reguleringsplan k-093/08 - PlanID 2021001244 - Gnr 73 Bnr 156 - Mauseidvåg - Sula kommune - Møre og Romsdal ABO PLAN & ARKITEKTUR STORD AS KYSTVERKET_PROD
2021/8957 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Pålegg om tiltak etter akutt forurensning fra nedgravd tank i Kjærlighetsstien 26D - Notodden kommune - Vestfold og Telemark Kjell Høiseth KYSTVERKET_PROD
2021/8957 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Pålegg om tiltak etter akutt forurensning fra nedgravd tank i Kjærlighetsstien 26D - Notodden kommune - Vestfold og Telemark Kjell Høiseth KYSTVERKET_PROD
2021/4034 20210924 24.09.2021 Inngående brev Baring - søknad om å legge sjøledninger - revidert trase BARING AS KYSTVERKET_PROD
2021/2697 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på mail datert 20.09.2021 Forsvaret KYSTVERKET_PROD
2021/7139 20210924 24.09.2021 Inngående brev Påminnelse:- Spørreundersøkelse medfinansieringsordningen av digitaliseringsprosjekt i staten 2021 A-2 Norge AS KYSTVERKET_PROD
2021/5883 20210924 24.09.2021 Inngående brev Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Mjølstadneset - gbnr 22/66 m.fl - fråsegn til offentleg ettersyn - Kopi av brev til Herøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/8979 20210924 24.09.2021 Inngående brev Bekymringsmelding - Anmodning om stopp i lasting - frakt fra kai til båt - Kvalsberget - Karlsøy kommune - Troms og Finnmark fylke Kaare With KYSTVERKET_PROD
2021/8426 20210924 24.09.2021 Inngående brev Høringssvar - Endring av forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter SJØFARTSDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/6351 20210924 24.09.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sletting av dokument i grunnbok - Gnr 56 - Bnr 392 - Indre Fosen kommune - Trøndelag fylke STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/3968 20210924 24.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding på høring av planprogram for regionale planer i Viken - Viken fylkeskommune - Kopi Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/381 20210924 24.09.2021 Inngående brev Trollfjord, Otto Sverdrup, Maud: Disp lengdebegrensning Røyrasundet og Raftsundet § 9 (4) Hurtigruten KYSTVERKET_PROD
2021/8987 20210924 24.09.2021 Inngående brev Førespurnad om uttale - Etablering av brygge og lagerflåte frå Skottabergkaien - 39/21 - Stord kommune - Vestland fylke Stord kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7628 20210924 24.09.2021 Inngående brev Forespørsel om innspill - Statlige fartsforskrifter - Sandefjord kommune - Vestfold- og Telemark fylke Sandefjord Kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7019 20210924 24.09.2021 Inngående brev Innsigelse til planforslag - høring og offentlig ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy kommune - Kopi av brev til Statsforvalteren i Nordland Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/8989 20210924 24.09.2021 Inngående brev Søknad om legging av sjøkabel - Høien - His - Arendal kommune - Agder fylke AGDER ENERGI NETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/1523 20210924 24.09.2021 Inngående brev EFS-melding - Posisjoner kabeltrasè - Kårhamn - Søre Veggenes - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke AB Elektro AS KYSTVERKET_PROD
2021/3921 20210924 24.09.2021 Inngående brev Invitasjon til forøvelse/samvirkekonferanse PSGM21 8. oktober 2021 - Polaris Gram 2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) KYSTVERKET_PROD
2021/8993 20210924 24.09.2021 Inngående brev Til høring: Søknad om tillatelse etter Havne- og farvannsloven, gnr 18 og bnr 44 - Vestvågøy kommune, Nordland fylke Vestvågøy Kommune KYSTVERKET_PROD
2021/6723 20210924 24.09.2021 Inngående brev Sunnmøre Torsk AS - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune - oversending av kommunal uttale Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/8051 20210924 24.09.2021 Inngående brev Emma Kari Solheim - oppgjør tomt Brandsøyåsen Florø Emma Kari Solheim KYSTVERKET_PROD
2021/8997 20210924 24.09.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndsuttalelse - Gbnr. 7/240, Portørveien 34 - Kragerø kommune - VA-anlegg og fremføring av ledninger Kragerø kommune KYSTVERKET_PROD
2021/9000 20210924 24.09.2021 Inngående brev Bjørøya AS 932186497 - Uttalelse til søknad om biomasseutvidelse på lokalitet 34477 Nausttaren i Osen kommune - Kopi av brev til Trøndelag fylkeskommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210924 24.09.2021 Inngående brev Utkast festeavtaler til Kongsberg Norcontrol Kongsberg Norcontrol KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210924 24.09.2021 Utgående brev Kunngjøring - Kjølnes fyr - Utskifting adkomstbro Doffin m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/8873 20210924 24.09.2021 Inngående brev Info om Njord B - Karmsundet - Rogaland fylke Global maritime KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210924 24.09.2021 Inngående brev utkast x KYSTVERKET_PROD
2021/8195 20210923 23.09.2021 Inngående brev EFS- melding om tidspunkt for utsetting og antall bøyer - Vedtak etter HFL § 14 2. ledd - Tillatelse til utsetting av måleutstyr i sjø i Frierfjorden og Eidangerfjorden - Vestfold og Telemark fylke COWI KYSTVERKET_PROD
2021/1971 20210923 23.09.2021 Inngående brev Bekrefter mottak av avslutningsbrev - Kystverket avslutter oppfølgingen av saken MAERSK DRILLING KYSTVERKET_PROD
2021/8959 20210923 23.09.2021 Inngående brev Spørsmål vedrørende ny lavspentlinje ved Korsneset - Fana - Bergen kommune - Vestland fylke BKK NETT AS KYSTVERKET_PROD
2021/4621 20210923 23.09.2021 Inngående brev Fastsettelse av planprogram - Detaljregulering og konsekvensutredning - PlanID 382 - Frier - Tråk vest for FV 353 - Bamle kommune - Vestfold og Telemark fylke BAMBLE KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/5222 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Oversendelse av vitenskapelig undersøkelsestillatelse - Maringeologisk tokt utenfor Lofoten/Vesterålen med G O Sars og i Barentshavet med F / F Kronprins Haakon i tidsrommet 25.11.2021-18.12.2021 OLJEDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/6385 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Oversendelse av vitenskapelig undersøkelsestillatelse - Maringeologisk tokt utenfor Lofoten/Vesterålen med G O Sars og i Barentshavet med F / F Kronprins Haakon i tidsrommet 25.11.2021-18.12.2021 OLJEDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/8951 20210923 23.09.2021 Inngående brev Innlandet Båtforening - Brudd på forutsetningene knyttet til leie av grunn fra Kystverket samt neglisjering av kravet om allmennyttige formål - Hennes fiskerihavn - Hadsel kommune - Nordland fylke Halvar Pettersen KYSTVERKET_PROD
2021/7313 20210923 23.09.2021 Inngående brev Bekreftelse på interesse for deltakelse ved tilbud om kjøp - Holmeskjærvika fiskerihavn - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke HOLMESKJÆRVIKA BÅTFORENING KYSTVERKET_PROD
2021/8660 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kartskisse med inntegnet trasè for ledning og kabel - Søknad om utlegging av sjøkabel og oppsetting av farvannsskilt - Skålvika - Storholmen - Øygatden kommune - Vestland fylke Geir Anton Johansen KYSTVERKET_PROD
2021/2565 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ønsker fast lys i lanterner i innseilingen til Nordhuglo - Jektavik og Hodnaneset - sjøkart nr 19 og 20 - Vestland fylke M/F Julsund KYSTVERKET_PROD
2021/214 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tind Fiskerihavn ARNULF OLSEN AS KYSTVERKET_PROD
2021/8259 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Arbeidsavtale - Rådgivar/seniorrådgivar - st. ref. (4408032408) - ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/8469 20210923 23.09.2021 Inngående brev Svar - Anmodning - oppgradering skilt - bro - Herdleværsleia - fv. 5276 - Herdleværsvegen - Øygarden kommune Vestland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/146 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om fravik fra arbeidstidsbestemmelsene - protokoll Samferdselsdepartementet KYSTVERKET_PROD
2021/8585 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Sletting av tinglyst heftelse - 1834 Lurøy kommune - gnr 21 bnr 306 Anne-Mari Berge KYSTVERKET_PROD
2021/8922 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tau Autonomy Center - Test med i bøye i overflaten - Nordmarka - Strand kommune - Rogaland fylke Tau Autonomy Center KYSTVERKET_PROD
2021/8935 20210923 23.09.2021 Inngående brev Akutt forurensning Nordveien på Eiksmarka i Bærum kommune Baerum Kommune KYSTVERKET_PROD
2021/8921 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Oksøy fyr - Uthus - Søknad om tillatelse til tiltak ett trinns søknad Varholm, Tatjana Eriksen KYSTVERKET_PROD
2021/8936 20210923 23.09.2021 Inngående brev Farvannsavgift Tønsberg Havn. Tønsberg kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5458 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - NorCod AS - Mattilsynet fatter vedtak om godkjenning av ny lokalitet Labukta i Nesna kommune Mattilsynet KYSTVERKET_PROD
2021/965 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Bestilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/8954 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Surnadal kommune Møre og Romsdal - Uttalelse til søknad om utfylling i sjø ved Industriområdet Røtet gnr68 bnr14 Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/8952 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om fritak for los på reserve ferge - MF Hordaland - IMO 7805203 - Lyngseidet-Olderdalen og Svensby-Breivikeidet - Lyngen og Tromsø kommune - Troms og Finnmark fylke NORLED AS KYSTVERKET_PROD
2021/8955 20210923 23.09.2021 Inngående brev Høringsbrev - Detaljreguleringsplan for Tananger sentrum felt A1 - Kultursenter, planid 0617 Sola kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7309 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kontaktperson for tverretatlig workshop Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/7722 20210923 23.09.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Halvarvik fiskerihavn - Alta kommune - Troms og Finnmark STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/6367 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Mowi ASA 964118191 - Uttalelse til søknad om arealendring og permanent tillatelse på lokalitet 10421 Storvikbukta i Nærøysund kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/2257 20210923 23.09.2021 Utgående brev Publisert avtale - Lille Presteskjær fyr - Reparasjon/-Ny bølgebrytervegg av armert betong Holm AS KYSTVERKET_PROD
2021/966 20210923 23.09.2021 Inngående brev Endring på avtalen om Linux tjenester Bridge IT KYSTVERKET_PROD
2021/8956 20210923 23.09.2021 Inngående brev EFS-melding - Vedlagt kart og koordinater for sjøledning - Søknad om ferdigattest - Gnr 13 Bnr 17 - Trøkkmotveien 79 - Hvaler kommune - Viken fylke HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS KYSTVERKET_PROD
2021/8775 20210923 23.09.2021 Internt notat Anmodning om innspill - høring av ny forskrift om dybdedata Transport, hamn og farlei m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/330 20210923 23.09.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sandebukta fiskerihavn - Herøy kommune - Møre og Romsdal fylke STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/4228 20210923 23.09.2021 Inngående brev Salmon Center Gildeskål AS 993155632 - Vedtak om tillatelse til samlokalisering av visningstillatelse N-G-0059 for laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 13290 Stigvika i Gildeskål kommune Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/3389 20210923 23.09.2021 Inngående brev Øyer Turskiløyper - Sluttrapport Kystverket Øyer Turskiløyper KYSTVERKET_PROD
2021/8958 20210923 23.09.2021 Inngående brev Oppstart av frivillig skogvern - skog på Gnr 94 Bnr 1 - Vestreim - Sogndal kommune - Vestland fylke STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2021/8961 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedr. 21-4139-4 - Forespørsel om uttalelse til søknad om ny pumpevannsledning fra Holmen til Flisvika gnr. 16 bnr. 1 og 15 Tiltakshaver: Risør kommune Risør kommune KYSTVERKET_PROD
2021/1188 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Vedr. 20-30619-17 - Endring av løyve - dispensasjon frå kommuneplan for utviding av anlegg - Akvakulturlokalitet 11972 - Prestholmane Stavanger kommune KYSTVERKET_PROD
2021/1542 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Signert EM - Lille Torungen fyr Pedersen, Belinda Bernardino Bautista KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Protokoll forhandling 2.5.3 nr. 1 bokstav a - 21.09.2021 – Aleksandra L. Stave KYSTVERKET_PROD
2021/3397 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ettersendelse av tredjepartskontroll av flom og overvann - Detaljregulering for Hensetting av tog på Sundland Drammen kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5756 20210923 23.09.2021 Inngående brev Angående Utslipp Volmax anlegg Ringsaker kommune Volmax AS KYSTVERKET_PROD
2021/3327 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ønsker om mulig bekreftelse på mottak av radiosignaler fra 1980-tallet - Fulehuk fyr Arvid Husdal KYSTVERKET_PROD
2021/8437 20210923 23.09.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Mangler i materialsoppsett for betjentbolig Mercell Norge AS KYSTVERKET_PROD
2021/3874 20210923 23.09.2021 Inngående brev Eidsfjord Sjøfarm AS 958023685 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål på lokalitet 45010 Holand i Sortland kommune Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/8971 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedr. BYGG-21-01033-6 - Landøy - Udøy - Prestholmen , Lindesnes kommune - anmodning om uttalelse Lindesnes kommune KYSTVERKET_PROD
2021/8964 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kunngjering av oppstart av kommunedelplan for energi og klima for Masfjorden kommune 2021-2033 Masfjorden kommune KYSTVERKET_PROD
2021/6656 20210923 23.09.2021 Inngående brev Handsaming etter høyring. Søknad om dispensasjon frå 100-metersbeltet og plankrav. Gnr 19 bnr 41 - Volda kommune - Kopi av brev til Nordplan AS Volda kommune KYSTVERKET_PROD
2021/8977 20210923 23.09.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om pilotanlegg for laks på gnr/bnr 11/23 på Hausvik industriområde i Lyngdal kommune - Kopi av brev til Agder fylkeskommune STATSFORVALTEREN I AGDER KYSTVERKET_PROD
2021/4902 20210923 23.09.2021 Inngående brev Cermaq Norway AS 961922976 - Akvakulturløyve for arealendring for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 10821 Tuvan - Alta kommune Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5168 20210923 23.09.2021 Inngående brev Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune - Kopi av brev til Oslo kommune STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN KYSTVERKET_PROD
2021/4902 20210923 23.09.2021 Inngående brev Cermaq Norway AS 961922976 - Akvakulturløyve for arealendring for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 10821 Tuvan - Alta kommune - rettelse Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5360 20210923 23.09.2021 Inngående brev Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune - oversending av kommunal uttale Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/8437 20210923 23.09.2021 Utgående brev Kunngjøring - Skrova Fyrstasjon - Renovering av Betjentbolig og tak over lufttank. Doffin m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/8963 20210923 23.09.2021 Inngående brev Anmodning om uttalelse Bodø kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7163 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi - Alstahaug kommune - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for akvakulturlokalitet 10447 Mefaldskjæret. Fiskeridirektoratets uttalelse. Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/5509 20210923 23.09.2021 Inngående brev Status Kviturspollen Bergen Kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding tilknyttet oppmåling Seljestokken båtverksted KYSTVERKET_PROD
2021/5880 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tilbakemelding tilknyttet oppmåling Kystverket KYSTVERKET_PROD
2021/1837 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Servitutt avtale Pedersen, Belinda Bernardino Bautista KYSTVERKET_PROD
2021/3836 20210923 23.09.2021 Internt notat uten oppfølging Rapport etter FV KV Bergen 8-10 september 2021 KYSTVERKET_PROD