eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/3325 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET
2019/745 20190215 15.02.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Hasalen, Risør gnr 16 bnr 1 og 9. STÆRK & CO AS
2019/427 20190215 15.02.2019 Inngående brev Til uttalelse- Søknad om tillatelse til utplassering av lyttestasjoner - Beiarfjorden - Sandhornøya - Beiarn kommune - Nordland fylke FISKERIDIREKTORATET
2017/5619 20190215 15.02.2019 Inngående brev Invitasjon til høringskonferanse Regionplan Agder 2030 og innspillskonferanse Veikart for bedre levekår fredag 15. mars VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2019/743 20190215 15.02.2019 Inngående brev Farvannsskilt Vindafjord Kommune VINDAFJORD KOMMUNE
2018/797 20190215 15.02.2019 Inngående brev FLOTING DOCK IN LONGYEARBYEN Ponant - BERBERIAN Marc
2019/427 20190215 15.02.2019 Inngående brev Til uttalelse- Søknad om tillatelse til utplassering av lyttestasjoner - Beiarfjorden - Sandhornøya - Beiarn kommune - Nordland fylke FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND
2019/427 20190215 15.02.2019 Inngående brev Til uttalelse- Søknad om tillatelse til utplassering av lyttestasjoner - Beiarfjorden - Sandhornøya - Beiarn kommune - Nordland fylke GILDESKÅL KOMMUNE
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Vedlikeholdsansvar for statlige kaier - Kystverkets region Vest UTSIRA KOMMUNE
2019/742 20190215 15.02.2019 Inngående brev Oversending av gammel aksjonæravtale - SFT og Polarmiljøsenteret MILJØDIREKTORATET
2019/741 20190215 15.02.2019 Inngående brev TEN-T havnen Molde MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Umerket sjøledning Terje Heimdal
2017/5483 20190215 15.02.2019 Inngående brev Avhending av fiskerihavner i Vestfold fylke - Lille- Arøya fiskerihavn og Stavern/ Fredriksvern fiskerihavn mfl. VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
2018/3479 20190215 15.02.2019 Inngående brev Varsel om vedtak av reguleringsplan for Lykkentreffveien 2B SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av tillatelse til flytebrygge Reine fiskerihavn INDRE SALTEN ENERGI AS
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Mowi Norway AS - org. nr. 959352887 - Permanent tillatelse til etablering av lokaliteten 31357 Geitryggen - Nærøy kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
2019/394 20190215 15.02.2019 Inngående brev Feil i tilsendt dokument INDRE FOSEN KOMMUNE
2018/3479 20190215 15.02.2019 Inngående brev Varsel om vedtak av reguleringsplan for Lykkentreffveien 2B SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
2019/736 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Sømnesvika i Sømna kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/735 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Rødhyllvågen i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/733 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Svarthopgapet i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/732 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Skarpvikvågen i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/731 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Buøya - Kjelsøya i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/730 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Hestsundet i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/729 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Valen i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/727 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Hongsetsundet i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/727 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Hongsetsundet i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/726 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Rorsundet i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/725 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Grimsøysundet i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/724 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Råken i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/723 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Åkvika i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/722 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Langfjord i Brønnøy kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2017/1872 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søkand om etablering av landtak og legging av sjøkabel, Finnøy Kommune LYSE DIALOG AS
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Situasjons plan og redegjørelse for tiltak på gbn 13/219 MOSKENES KOMMUNE
2018/3019 20190215 15.02.2019 Inngående brev Avhending av statlege fiskerihamner SELJE KOMMUNE
2019/38 20190215 15.02.2019 Inngående brev Linesøya Fiskerihavn: Takst - kommentar fra Sørgårdsvågen Marina Jon Martin Sørgård
2019/716 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Skarvneset i Innerviste i Vevelstad kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/715 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Urdvikja og Bjørnevikja i Vevelstad kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/714 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Strandbukta i Vevelstad kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/737 20190215 15.02.2019 Inngående brev GBNR 85/1 m.fl. - Strandvik - Høyring av planprogram for Områdeplan for Strandvik sentrum Fusa kommune
2019/739 20190215 15.02.2019 Inngående brev GBNR 22/111 m.fl. - Eikelandsosen - Høyring og offentleg ettersyn Fusa kommune
2019/739 20190215 15.02.2019 Inngående brev GBNR 22/111 m.fl. - Eikelandsosen - Ettersending av planomtale Fusa kommune
2019/746 20190215 15.02.2019 Inngående brev Forhåndsvarsling av søknad om tillatelse til mudring ved Oppegård båthavn, Sandbukta, Ingierstrand Bad og Bekkensten i Oppegård kommune - Kopi av brev til Oppegård kommune Fylkesmannen i Oslo og Viken
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Adresseliste og kontaktinformasjon til havner og kystkommuner Digital Havn AS
2016/5126 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Presentasjon arkivplan 2018
2017/458 20190215 15.02.2019 Utgående brev Prosjekt for innsamling av praksis på akvakulturområdet - innspill fra Kystverket Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
2017/5554 20190215 15.02.2019 Inngående brev Høring og offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan for ny lufthavn,Bodø Bodø kommune
2017/5572 20190215 15.02.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak 19/5 - Ny klagebehandling - Ombygging av sjøhus til fritidsbolig - Gnr 119/208 - Eide kommune - Kopi av brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Eide kommune
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Vedr. 18-2097-18 - Søknad om å slå sammen lokalitetene 12832 Risholmen og 14016 Auenes - Hellesund Fiskeoppdrett, Lillesand kommune - Anmodning om behandling av søknad etter sektormyndighetenes lovverk Aust-Agder fylkeskommune
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Øyfisk AS 945095016 - Søknad klar til behandling om endring på lokalitet Høydalsvika i Øksnes kommune. Fiskeridirektoratets uttalelse Fiskeridirektoratet
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev KUNNGJØRING - VEDTATT REGULERINGSPLAN Mandal kommune
2019/713 20190214 14.02.2019 Inngående brev Testing av skum slokkemiddel Stena Don
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Kystverkets klatretest STAMINA GROUP AS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev United Kingdom Hydrographic Office Enquiry - Svalbard Reporting System Information UK Hydrographic Office
2018/3583 20190214 14.02.2019 Inngående brev Grieg Seafood Finnmark AS, org. nr. 980 361 306 - Søknad om arealendring ved lokalitet 20176 Ytre Simanes i Alta kommune. Oversendelse av kommunal behandling innkomne innspill. sendt fra Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESKOMMUNE
2019/712 20190214 14.02.2019 Inngående brev Vurdering av grunnforhold ved Holmen bru, Sandnessjøen ALSTAHAUG KOMMUNE
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Vedlikeholdsansvar for statlige kaier GRIMSTAD KOMMUNE
2019/710 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Lammholmen i Vefsn kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/708 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Rødøyholmen i Alstahaug kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/707 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Trolandet i Alstahaug kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2016/6286 20190214 14.02.2019 Inngående brev Vedørende foreslått endring av kommunedelplan - næringsområde Lahammar, Skudeneshavn - Karmøy kommune - Rogaland fylke Karmoy kommune
2019/706 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Brørholmen - Risøya i Alstahaug kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/705 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Norddalen i Vefsn kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/704 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Bærøya og Haltøya i Alstahaug kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Arealendring 28896 Stangholmen - vedtak 2015 SELSØYVIK HAVBRUK AS
2018/288 20190214 14.02.2019 Inngående brev Naustrekke på gnr. 124 bnr. 328 fnr. 1 - Merknad frå Kystverket GISKE KOMMUNE
2019/702 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Omnøya - Klubbholmen i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/701 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Verøya - Bukkøya i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/700 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Storbuøya - Lissbuøya - Geiterøya i Vega kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/699 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Kjerksundet og Hamn i Alstahaug kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2019/698 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad om videre drift av luftspenn over sjø - Korsnesvika i Vefsn kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
2016/6286 20190214 14.02.2019 Inngående brev Meklingsmøte vedr. kommunedelplaner - 20.02.19, næringsområde Lahammar, Skudeneshavn Karmoy Kommune
2018/4225 20190214 14.02.2019 Inngående brev Invitasjon til workshop i regi av Ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem Samferdselsdepartementet
2018/688 20190214 14.02.2019 Inngående brev Vedrørende uttale til kommuneplan for Rennesøy kommune - Rogaland fylke Rennesoy kommune
2019/692 20190214 14.02.2019 Inngående brev Gnr.67 / Bnr.8, 44 - Arnevikveien 51 og 55 - Fjerne del av eksisterende brygge / reetablering av fast brygge med flytebrygge samt ny bod - Preben Guttormsen / Hilde Skaali ARENDAL KOMMUNE
2019/691 20190214 14.02.2019 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering i sjø, Lausanakken - Jondal kommune MULTICONSULT NORGE AS
2018/4081 20190214 14.02.2019 Inngående brev Bekjentgjørelse vedtak FLAKSTAD KOMMUNE
2019/690 20190214 14.02.2019 Inngående brev Søknad til fylkesmann og uttale fra havnevesen vedrørende utfylling i sjø ved Br. Sperre AS sitt anlegg på Hoff, Ellingsøy, gnr/bnr 147/121 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
2018/489 20190214 14.02.2019 Inngående brev Storfjord kommune. Reguleringsplan Elvevoll Settefisk. 1.gangs høring og offentlig ettersyn. Svarfrist 1.april 2019. STORFJORD KOMMUNE
2019/689 20190214 14.02.2019 Inngående brev Forelegging av planer HS kabel og oppføring av nettstasjoner Einmo - Lillevik i Nesna kommune HELGELAND KRAFT NETT AS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Statens lokaler – klart til periodisk rapportering pr. 31.12.2018 med frist 1.3.2019. STATSBYGG
2019/681 20190214 14.02.2019 Inngående brev Bro over Damfoss, Skien kommune - Avklaring av linje og bro høyde ASPLAN VIAK AS
2017/3857 20190214 14.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding - sikring mot sjø - Ballstad - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Torgunn Rist
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om endring av utslippstillatelse på Alvheim MILJØDIREKTORATET
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Salmar Farming AS - akvakultursøknad biomasseauke til 4680 tonn på lokalitet 32197 Dryna i Midsund kommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
2016/3627 20190214 14.02.2019 Inngående brev Hammerfest tannklinikk -ventilasjonsanlegg NORCONSULT AS
2016/3854 20190214 14.02.2019 Inngående brev T-BG-6 KLEIVA FISKEFARM AS 942027672 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Troms fylkeskommune
2017/5353 20190214 14.02.2019 Utgående brev Betingelser for videre fremgang - Haram fiskerihavn Haram Småbåtlag
2017/5353 20190214 14.02.2019 Utgående brev Betingelser for videre fremgang - avhending av Haram fiskerihavn i Haram kommune Haram Småbåtlag
2017/2455 20190214 14.02.2019 Inngående brev Vedr. 16-29778-166 - Høring av Kommuneplan for Stavanger 2019-2034, samfunnsdelen Stavanger kommune
2017/2347 20190214 14.02.2019 Utgående brev Forespørsel til grunneier - avhending av Lausund fiskerihavn i Haram kommune Bjarte Gjelsvik
2017/3086 20190214 14.02.2019 Inngående brev Oversending protokoll fra mekling om kommuneplan for Sola FYLKESMANNEN I ROGALAND
2017/3536 20190214 14.02.2019 Inngående brev Nytt forhåndsvarsel - Fræna kommune - mindre reguleringsendring Indre Harøy FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Refsnes Laks AS 980649598 - Akvakultursøknad - Lokalitet 10398 Seiskjæra i Åfjord kommune - Uttalelse om fiskeriinteresser Fiskeridirektoratet
2011/1570 20190214 14.02.2019 Inngående brev Innhenting av pristilbud - taksering av fiskerihavner PROTON HAMMERFEST AS
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Tillatelse til anleggsendring - lokalitet 11640 Skorpeosen - Fjell kommune - Hordaland fylke Hordaland fylkeskommune m.fl.
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Utgående brev Mulig løsning til heving ubåt 864 ved Fedje Olaf Mongstad
Ingen tilgang 20190214 14.02.2019 Inngående brev Tilbakemelding på høring forslag til detaljregulering for Sundeodden syd gnr/bnr 203/460 og 798, PlanID 1004201715 - Flekkefjord kommune Agder - Kopi av brev til Flekkefjord kommune Fiskeridirektoratet
2012/3380 20190214 14.02.2019 Inngående brev T-G-7 GRATANGLAKS AS 988 365 777 - AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - KOPI Troms fylkeskommune
2011/4651 20190214 14.02.2019 Inngående brev Oversendelse av akvakultursøknad til orientering - Norsk Havbrukssenter Visning AS org. nr. 918 003 126 - Arealendring og biomasseendring på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Nordland fylkeskommune