eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/9051 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging Innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/9051 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging WebCruiter vedtak etter innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10614 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging Innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10614 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging WebCruiter vedtak etter innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10276 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging Innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10276 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging WebCruiter vedtak etter innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10562 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging Innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/10562 20220127 27.01.2022 Internt notat uten oppfølging WebCruiter vedtak etter innstilling KYSTVERKET_PROD
2021/1794 20220126 26.01.2022 Inngående brev Bøkfjorden Kåre Tannvik KYSTVERKET_PROD
2022/406 20220126 26.01.2022 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Transport, hamn og farlei KYSTVERKET_PROD
2021/10562 20220126 26.01.2022 Utgående brev Offentleg søkjarliste Navigasjonsteknologi og maritime tenester KYSTVERKET_PROD
2021/10562 20220126 26.01.2022 Utgående brev Utvida søkjarliste ***** KYSTVERKET_PROD
2021/10009 20220126 26.01.2022 Utgående brev Spørsmål om eierforhold til allmenningskaien - rehabilitering av bygg på kai - Myklebust - Harøy - Ålesund kommune - Møre og Romsdal ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF KYSTVERKET_PROD
2021/6904 20220126 26.01.2022 Inngående brev Varsel om stopp i planarbeidet - Detaljregulering for gassprosessanlegg - PlanID 20210002 - Kvalfjord - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke VÅR ENERGI AS KYSTVERKET_PROD
2021/171 20220126 26.01.2022 Utgående brev Svar til kjøper - Vedrørende avklaring av brukstillatelse - Linesøya fiskerihavn - Gnr 107 Bnr 2-3-4 og 5 - Åfjord kommune - Trøndelag fylke SØRGÅRDSVÅGEN MARINA SA KYSTVERKET_PROD
2022/408 20220126 26.01.2022 Inngående brev Videre arbeid med tiltak i Nasjonal transportplan - anmodning om møte - Kjøllefjord havn - Lebesby kommune - Troms og Finnmark fylke LEBESBY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9950 20220126 26.01.2022 Utgående brev Svar: Kai i Myklebust Rune Morsund KYSTVERKET_PROD
2021/5817 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Forenklet tillatelse til utfylling i sjø ved eiendom 41/2, Nag, Strand kommune STATSFORVALTAREN I ROGALAND KYSTVERKET_PROD
2021/2624 20220126 26.01.2022 Inngående brev Losplikt og farledsbevis for skipstrafikk i biled som ikke regelmessig benyttes - Uttalelse til forslag om ny skipsled vest av Håøya - Oslofjorden - Larvik - Viken fylke Frogn Friluftsforum KYSTVERKET_PROD
2021/187 20220126 26.01.2022 Inngående brev Søknad om å få låne eller leie utrangert fyrlykt - Elnesvågen - Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke Elnesvågen småbåtforening KYSTVERKET_PROD
2022/362 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Nordmøre Torsk AS - lokalitet Slettnes i Gjemnes kommune - krav om ROV-undersøkelser og varsel om saksbehandlingsgebyr STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2022/122 20220126 26.01.2022 Inngående brev Uttalelse til søknad om mudring og utfylling i sjø i forbindelse med opparbeidelse av Sjøkanten park ved Spilderhaugvika gnr52 bnr670 bnr674 - Stavanger kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/415 20220126 26.01.2022 Inngående brev Uttalelse til søknad om forlengelse av eksisterende brygge - gnr89 bnr9 Rørkil - Tvedestrand kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/58 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Aure kommune - utfylling ved industriområde - Mjosundvegen 306 - 7/55 - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan, kommuneplan og pbl § 1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2021/7609 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kystverket - fråsegn til høyring av søknad etter hamne- og farvasslova til etablering av utslepps- og inntaksleidning til Babord AS STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2022/413 20220126 26.01.2022 Inngående brev Vedrørende krav om skilting av kommunale fartsgrenser i sjø - pålegg - Aurland kommune - Vestland fylke AURLAND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/38 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kommentar - Innkommen uttale - Søknad om etablering av fiberkabel i sjø mellom Stryn og Faleide Tussa IKT KYSTVERKET_PROD
2022/414 20220126 26.01.2022 Inngående brev Vedrørende seilingsdybde og bredde - Godøysundet - Tysnes kommune - Vestland fylke Universitetet i Stavanger KYSTVERKET_PROD
2022/418 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Endeleg avgjerd i klagesak om havarert flytedokk ved CCB STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2022/138 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Gjeldende reguleringsplan for Vinterstøbukta KYSTVERKET_PROD
2021/4585 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Tilbakemelding på høring av forslag til, og offentlig ettersyn av, reguleringsendring av del av havne- og næringsområde Kaupanes, gnr8 bnr22 mfl. - Eigersund kommune Rogaland Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/104 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Innspill til høring av forslag til detaljreguleringsplan for Tananger Indre Havn, PlanID 0587 - Sola kommune Rogaland Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/182 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Grunnboken er rettet for gnr 1 bnr 49 i kommune 5434 Måsøy KYSTVERKET_PROD
2021/5020 20220126 26.01.2022 Utgående brev Jordskiftesak 16-115463 REN-JORD Haram – minner om saken MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT KYSTVERKET_PROD
2021/9051 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Takker ja til tilbudt stilling ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/10644 20220126 26.01.2022 Inngående brev Uttale til søknad om etablering av kraftkabel i sjø mellom Juvik og Fosse i Alver kommune Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/4052 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Blom Fiskeoppdrett AS 840215512 - Korrigering av anleggsplassering for produksjon av laks, aure og regnbogeaure på lokalitet 39577 Silda i Kinn kommune - Uttale Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/7392 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Uttale til oppdatert søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge med landgang gnr31 bnr24 Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/8859 20220126 26.01.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Detaljregulering for Skarvestein kafe, PlanID202101 Senja kommune KYSTVERKET_PROD
2021/10665 20220126 26.01.2022 Inngående brev Høringsuttalelse - Kabel mellom Ramnflauget og Kleivbukta i Sortland kommune - Nordland fylke NORDLAND FYLKES FISKARLAG KYSTVERKET_PROD
2022/234 20220126 26.01.2022 Inngående brev Vedlagt kopi av brev fra Porsgrunn kommune - for uttalelse - vedrørende søknad om tiltak i sjø for ny fergeleie - Gnr 80 Bnr 180 - Strømtangvegen - Brevik - Porsgrunn kommune - Vestfold og Telemark fylke GRENLAND HAVN AVD BREVIK KYSTVERKET_PROD
2021/10684 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Herøy - detaljregulering - reguleringsplan for Marken Marina - del av 26/245 - 26/13 - 26/25 - 26/30 - 26/156 - 26/261 - 26/263 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2022/422 20220126 26.01.2022 Inngående brev Høring - Askøy kommune - dispensasjon fra arealformål i kommuneplan og byggegrense mot sjø - etablering av navigasjonsinnretninger Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/761 20220126 26.01.2022 Inngående brev Invitasjon til Forum for regionale planer i Viken - onsdag 6.april 2022 VIKEN FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/253 20220126 26.01.2022 Inngående brev Svar på anmodning om opplysninger om grunneiere til umatrikulert grunn - Storholmskjæret IBESTAD KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/8064 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging 2021/8064-8 - Fastsettelse av forslag til program for konsekvensutredning for Linnorm Sven Martin Tønnessen m.fl. KYSTVERKET_PROD
2022/420 20220126 26.01.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til legging av vannledning i sjø - Talgje – Nærland - Finnøy - Talgjefjorden - Stavanger kommune - Rogaland fylke COWI AS AVD STAVANGER KYSTVERKET_PROD
2021/10587 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Planbeskrivelse for Sanne brygge KYSTVERKET_PROD
2022/424 20220126 26.01.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Bessaker havn og næringspark - planid 202201 Åfjord kommune KYSTVERKET_PROD
2021/7061 20220126 26.01.2022 Inngående brev Kopi - Tillatelse til forurensende virksomhet- lokalitet 31457 Skarvestein i Skjervøy kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2021/5447 20220126 26.01.2022 Inngående brev Cermaq Norway AS - org nr. 961922976 - Søknad om arealendring på lokalitet 10822 Rivarbukt i Alta kommune -Oversendelse av søknad for vurdering etter sektorlover Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/291 20220126 26.01.2022 Inngående brev Perioderapport- Godsoverføring fra vei til sjø - Periode 3 Color Line Transport AS KYSTVERKET_PROD
2021/9890 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Utvalgte dokumenter fra kommunens hjemmeside KYSTVERKET_PROD
2021/10808 20220126 26.01.2022 Utgående brev Informasjon om bruk av tegning i digitalt format i klagesak - Klage på tillatelse til etablering av dykdalb ved Jondal fergekai - Gnr. 330 bnr. 114 - Ullensvang kommune - Vestland fylke ADVOKATFIRMAET SELMER AS KYSTVERKET_PROD
2022/88 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Brev fra Parat om arbeid på bevegelige helligdager - turnusarbeidere Habberstad, Hanne Silje m.fl. KYSTVERKET_PROD
2022/203 20220126 26.01.2022 Utgående brev Uttalelse- søknad om dispensasjon- oppføring av brygge- gnr 6 bnr 132 - Lillesand kommune - Agder fylke Lillesand kommune KYSTVERKET_PROD
2022/340 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Ny kraftledning 420kV Skaidi-Hammerfest og spørsmål vedrørende farvannsskilt Kvalsundet - Troms og Finnmark fylke Jørgensen, Chris-Thomas KYSTVERKET_PROD
2021/104 20220126 26.01.2022 Utgående brev Deltransport og delavlesing av rettigheter - Landskjærbukta fiskerihavn i Nærøysund kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/104 20220126 26.01.2022 Utgående brev Deltransport og delavlesing av rettigheter - Landskjærbukta fiskerihavn i Nærøysund kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/2896 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Oppsummering fra internt møte torsdag 20.1.22 vedrørende videre saksbehandling Kristin Frotvedt m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/75 20220126 26.01.2022 Utgående brev Transport av rettigheter - Gulgofjord fiskerihavn i Berlevåg kommune Statens Kartverk KYSTVERKET_PROD
2021/10218 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging angående faktura haltbakk bunkers Jensen, Asbjørn KYSTVERKET_PROD
2021/6889 20220126 26.01.2022 Utgående brev Vedrørende tilsagn om forprosjektstøtte - Fornyelse av isbryter i Kirkenes havn KIRKENES HAVN SØR-VARANGER KOMMUNALT FORETAK KYSTVERKET_PROD
2021/1340 20220126 26.01.2022 Internt notat Årsrapport fra varslingsmottaket 2021 Einar Vik Arset KYSTVERKET_PROD
2021/350 20220126 26.01.2022 Utgående brev Vedrørende interesse for kjøp av Rødberg havn - Indre Fosen kommune - Trøndelag fylke GAMMELNESSET AS KYSTVERKET_PROD
Ingen tilgang 20220126 26.01.2022 Internt notat Havpanelets handlingsplan - innspill fra Kystverket Einar Bjørshol m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/552 20220126 26.01.2022 Inngående brev Vedrørende tilbakemelding på dokumentasjon i forbindelse med NO-UK fiberkabel Rennesøy-Newcastle - Rogaland fylke MarineSpace KYSTVERKET_PROD
2021/5722 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Leasingavtale Mitsubishi Outlander - YU47580 KYSTVERKET_PROD
2021/1385 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsutvalg møte nr. EO 30.6.2021 - referat KYSTVERKET_PROD
2021/10522 20220126 26.01.2022 Internt notat Utnevnelse av midlertidig sikkerhetsleder i Kystverket Einar Vik Arset KYSTVERKET_PROD
2021/10180 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra HKF - Høring av endringer i passivitetsbestemmelser i akvakulturregelverket Kystverket KYSTVERKET_PROD
2021/10277 20220126 26.01.2022 Utgående brev Høringsuttalelse - reguleringsplan for Strømtangen - Brevik - Porsgrunn kommune - Vestfold og Telemark fylke PORSGRUNN KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/88 20220126 26.01.2022 Utgående brev Vedr. arbeid på bevegelig helligdager - turnusarbeidere Turid Thorbjørnsen Spicer m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/368 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Lønnsordre - ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2022/148 20220126 26.01.2022 Internt notat Opprette beredskapsnettverk Per Jan Osdal KYSTVERKET_PROD
2021/10180 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Høring av endringer i passivitetsbestemmelser i akvakulturregelverket - invitasjon til innspill Kystverket KYSTVERKET_PROD
2021/10698 20220126 26.01.2022 Internt notat CV og søknader - Senioringeniør GIS Per Jan Osdal m.fl. KYSTVERKET_PROD
2021/10808 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Referat fra telefonsamtale med Ullensvang kommune KYSTVERKET_PROD
2021/5043 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Rapportering etter 3. tertial 2021 - NT Avdelinga for hav- og kystovervaking Vardø m.fl. KYSTVERKET_PROD
2022/182 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Eksisterende rettighet er tilstrekkelig og dekkende KYSTVERKET_PROD
2021/10518 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Fwd: Vedrørende Telenor sin basestasjon LANDEGODE(003369) (INTERNAL) KYSTVERKET_PROD
2021/2393 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Fwd: Intern høring - kommunedelplan for sjøareal Stad kommune - avgrenset høring (3. gangs utlysning) Jansen, Turid Susort KYSTVERKET_PROD
2022/32 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedrørende monument Petter Dass - Raudholmgalten - Herøy kommune - Nordland fylke Jørgensen, Chris-Thomas KYSTVERKET_PROD
2021/4860 20220126 26.01.2022 Internt notat Forlengelse av leieavtale om ti parkeringsplasser med Paradis Norway AS ved lokasjon Arendal Per Jan Osdal KYSTVERKET_PROD
2021/7891 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 919900 gnr 1 bnr 1 i kommune 5433 Hasvik i 2023 KYSTVERKET_PROD
2021/7916 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 921600 i 2023 gnr 0 bnr 0 i kommune 5433 Hasvik KYSTVERKET_PROD
2021/7893 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 922000 i 2023 - gnr 0 bnr 0 i kommune 5433 Hasvik KYSTVERKET_PROD
2021/7894 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 923000 i 2023 gnr 9 bnr 1 i kommune 5406 Hammerfest KYSTVERKET_PROD
2021/7896 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 926800 i 2023 gnr 50 bnr 1 i kommune 5403 Alta KYSTVERKET_PROD
2021/7897 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 928300 i 2023 gnr 48 bnr 1 i kommune 5403 Alta KYSTVERKET_PROD
2021/7899 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 928700 i 2023 gnr 10 bnr 1 i kommune 5403 Alta KYSTVERKET_PROD
2021/7901 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksretsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 928900 i 2023 gnr 9 bnr 1 i kommune 5403 Alta KYSTVERKET_PROD
2021/7902 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 930700 i 2022 gnr 1 bnr 0 i kommune 5434 Måsøy KYSTVERKET_PROD
2022/180 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 932800 i 2021 2022 gnr 3 bnr 1 i kommune 5434 Måsøy - feilaktig angitt å være gnr 1 bnr 37 KYSTVERKET_PROD
2022/181 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 933500 2021 2022 gnr 4 bnr 1 i kommune 5434 Måsøy KYSTVERKET_PROD
2022/184 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 936700 i 2021 2022 gnr 2 bnr 1 i kommune 5434 Måsøy KYSTVERKET_PROD
2022/186 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Bruksrettsavtale ikke nødvendig for arbeid på sjømerke 947100 i 2021 2022 gnr 4 bnr 1 i kommune 5435 Nordkapp KYSTVERKET_PROD
2022/183 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Eksisterende rettighet er tilstrekkelig og dekkende KYSTVERKET_PROD
2022/222 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Vedtatte plandokumenter hentet fra kommunens internettside KYSTVERKET_PROD
2022/185 20220126 26.01.2022 Internt notat uten oppfølging Eksisterende rettighet er tilstrekkelig og dekkende KYSTVERKET_PROD