eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/153 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Vågholmane fiskerihavn - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/223 20220930 30.09.2022 Inngående brev Spørsmål vedrørende sjøkabler til Bastøy - Horten kommune - Vestfold og Telemark fylke Geir Lenes KYSTVERKET_PROD
2021/223 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Søker svar på offentlig ansvar for å ta vare på nødhavner - sperringer ved etableringer av kabler eller andre anlegg - særlig for fritidsbåter STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK KYSTVERKET_PROD
2021/308 20220930 30.09.2022 Inngående brev Vedlagt sluttrapport for Valkve fiskerihavn - Giske kommune - Møre og Romsdal fylke FORSVARSBYGG KYSTVERKET_PROD
2021/330 20220930 30.09.2022 Inngående brev Vedlagt sluttrapport for Sandebukta fiskerihavn - Herøy kommune - Møre og Romsdal fylke FORSVARSBYGG KYSTVERKET_PROD
2021/335 20220930 30.09.2022 Inngående brev Vedlagt sluttrapport for Hjørungavåg fiskerihavn - Hareid kommune - Møre og Romsdal fylke FORSVARSBYGG KYSTVERKET_PROD
2021/381 20220930 30.09.2022 Inngående brev Losoldermann Skagerrak - Uttale angående søknad om fritak fra lospliktforskriften §9.4 Langesundbukten-Kalven/Dypingen-Brevik Kystverket KYSTVERKET_PROD
2021/954 20220930 30.09.2022 Inngående brev Vedlagt kartlegging av sårbare arter - som en del av søknadsdokumentasjon - Lokalitetsnr 32397 - Storvika i Skjerstadfjorden - Bodø kommune - Nordland fylke STATSFORVALTEREN I NORDLAND KYSTVERKET_PROD
2021/1554 20220930 30.09.2022 Inngående brev Haster - Minner om saken - Vedrørende skiltmerking av sjøkabel - Tillatelse til etablering av sjøkabel og VA-ledninger - Kragerø skjærgård - Skåtøysund 3 - Gnr 31 Bnr 115 - Kragerø kommune - Vestfold og Telemark fylke ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS KYSTVERKET_PROD
2021/1839 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 42-44 - 2022 - Lokalitetsnr 33557 - Langskjæra II - Frøya kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/1986 20220930 30.09.2022 Inngående brev Virksomhetsledersamling 2022 - 29.11.2022 - NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2021/2214 20220930 30.09.2022 Inngående brev Spørsmål om møte i forbindelse med mappeoppgave om Kystverket - studiegruppe fra nautikk og shipping management Håvard Hundsnes KYSTVERKET_PROD
2021/2565 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om skjevt sjømerke - nord for Bukkholmstraumen - Austrheim kommune - Vestland fylke Britt Rebnord KYSTVERKET_PROD
2021/3609 20220930 30.09.2022 Inngående brev Svar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** KYSTVERKET_PROD
2021/4082 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Nordland fylkeskommune v/ Sandnessjøen VGS - Vedrørende søknad om samlokalisering av undervisningstillatelser på lokalitetene 45003 Ystøya og 13284 Sjølyst Mattilsynet KYSTVERKET_PROD
2021/4684 20220930 30.09.2022 Inngående brev CERMAQ NORWAY AS (org.nr. 961922976) - Søknad om permanent akvakulturtillatelse på lokalitet Komagnes i Hammerfest kommune - Til uttalelse Troms og Finnmark fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/5652 20220930 30.09.2022 Utgående brev Sletting av tinglyste heftelser - 5060 Nærøysund kommune, gnr 210 bnr 1748 STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2021/5786 20220930 30.09.2022 Inngående brev Invitasjon til IMO - Marine Environment Protection Committee - MEPC - sesjon79 - 12.12.2022 - 16.12.2022 SJØFARTSDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/5843 20220930 30.09.2022 Inngående brev Invitasjon til IMO - Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions - ISWG-GHG 13 - 05.12.2022 - 09.12.2022 SJØFARTSDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/6270 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om å få godkjent eksisterende badebrygge - Gnr 205 Bnr 1 - Lindøya 78 - Lindøya - Oslo kommune - Oslo fylke NYARK AS KYSTVERKET_PROD
2021/7387 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak om endring av tillatelse til utslipp til luft fra flotell på Grane MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/7657 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitetsnr 12483 - Hjortholman - Smøla kommune - Møre og Romsdal fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/7657 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Tilbakemelding på søknad fra Salmar Farming AS ved lokalitetsnr 12483 - Hjortholman - Smøla kommune - Møre og Romsdal fylke STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2021/7658 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitetsnr 33177 - Krabbholmen II - Åfjord kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/7699 20220930 30.09.2022 Utgående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Fagervikveien - bnr 4 gnr 25 - Herøy kommune - Nordland fylke HERØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/9608 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 42-44 - 2022 - Lokalitetsnr 12789 - Gunnarøya - Orkland kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/9609 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 42-44 - 2022 - Lokalitetsnr 12784 - Ringholmen - Orkland kommune -Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/9610 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 42-44 - 2022 - Lokalitetsnr 19016 - Storskogøya - Orkland kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/9607 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 42-44 - 2022 - Lokalitetnr 20559 - Langskjæra - Frøya kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2021/9654 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Anmodning om uttalelse til søknad om oppdatering av tillatelse til produksjon og drift på Ekofisk MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2021/10304 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Hitra kommune Trøndelag - Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Innsigelse Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2021/10430 20220930 30.09.2022 Utgående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 2022-2033 - Arendal kommune - Agder fylke ARENDAL KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2021/10636 20220930 30.09.2022 Utgående brev Akvakulturtillatelse - HFL § 14 - Mowi ASA - Lokalitet XXXXX Sandøyan - Meløy kommune - Nordland fylke Nordland fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2021/10717 20220930 30.09.2022 Inngående brev Planforslag for Kvalsund havn til offentlig ettersyn Hammerfest kommune KYSTVERKET_PROD
2022/56 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak om opprettelse av grunnleiepunkt - Kystverkets basestasjoner for automatiske identifikasjonssystemer på Svalbard Sysselmesteren på Svalbard KYSTVERKET_PROD
2022/452 20220930 30.09.2022 Inngående brev Regionalt planforum 19. oktober - Frøya badeanlegg TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/456 20220930 30.09.2022 Inngående brev Informasjon vedrørende risikovurderinger - Emergency - Prevention - Preparedness and Response - EPPR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/642 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Kystsoneplan for Tromsøregionen og tilleggshøring av forslag til nye akvakulturlokaliteter for tare - samordnet uttalelse med innsigelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET_PROD
2022/654 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Tilrår vern av Stad som marint verneområde - Vestland fylke STATSFORVALTAREN I VESTLAND KYSTVERKET_PROD
2022/884 20220930 30.09.2022 Inngående brev 246/153 m.fl. - Vedtatt reguleringsplan for Fagertunveien - Båtstø Asker kommune KYSTVERKET_PROD
2022/1293 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Svar på tilbaketrekking av søknad 20/110 Teigland Bømlo kommune KYSTVERKET_PROD
2022/1452 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitetsnr 28636 - Rataren 1 - Frøya kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2022/1454 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitetsnr 31959 - Rataren II - Frøya kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2022/1455 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitet 34857 - Salatskjæra - Frøya kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2022/1777 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Nordland fylkeskommune v/ Sandnessjøen VGS - Vedrørende søknad om samlokalisering av undervisningstillatelser på lokalitetene 45003 Ystøya og 13284 Sjølyst Mattilsynet KYSTVERKET_PROD
2022/1797 20220930 30.09.2022 Inngående brev Innspill til farvannstiltak - Utdyping av Hasvik havn - Hasvik kommune - Troms og Finnmark fylke HASVIK KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/2311 20220930 30.09.2022 Utgående brev Løyve til etablering av akvakulturanlegg for torsk - Gadus Havbruk AS - Lokalitet Fornes - Bindal kommune - Nordland fylke Nordland fylkeskommune m.fl. KYSTVERKET_PROD
2022/2360 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Uttale til forslag til planprogram med konsekvensutredning - Detaljreguleringsplan - PlanID 20220300 - Aldalen akvakulturområde - Bjørnafjorden kommune - Vestland fylke FISKERIDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2022/2649 20220930 30.09.2022 Utgående brev Løyve til etablering av sjøleidningar knytt til landbasert akvakulturanlegg - Lokalitet Brennholmen - Åfjord kommune - Trøndelag fylke KVIDUL AS KYSTVERKET_PROD
2022/3160 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Flatanger kommune Trøndelag - Uttalelse varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2024 - 2034 Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/3267 20220930 30.09.2022 Inngående brev Svarbrev i forbindelse med uttalelse angående planfaglige avklaringer - Søknad om tiltak etter HFL - Mudring og utfylling i sjø - Gnr 27 Bnr71 - Rødskjær - Harstad kommune - Troms og Finnmark fylke RAMBØLL NORGE AS KYSTVERKET_PROD
2022/3417 20220930 30.09.2022 Inngående brev Høring - Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal ELINETT AS KYSTVERKET_PROD
2022/4051 20220930 30.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar på søknad om tillatelse til å oppføre midlertidig kai i ca 2 år - Frier vest - Bamble kommune - Vestfold og Telemark fylke Brevik Shipping AS KYSTVERKET_PROD
2022/4089 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale navigasjonsinstallasjon smnr. 687507 Framneset gnr. 46 bnr. 9 og 17 i kommune 1838 Gildeskål STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4092 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - navigasjonsinstallasjon smnr. 062513 - Skilsøpynten, gnr 205 bnr 209 i kommune 4203 Arendal STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4219 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Vedtak om løyve til utfylling i Gangstøvika - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET_PROD
2022/4509 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - Arendal kommune - gnr 304 bnr 111 - Halvorsholmene - sjømerkenummer 062500 STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4518 20220930 30.09.2022 Inngående brev innspill til rapport om deling av offentlig data via BarentsWatch FISKERIDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2022/4602 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - navigasjonsinstallasjon smnr. 062513 - Skilsøpynten, gnr 205 bnr 209 i kommune 4203 Arendal STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4604 20220930 30.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Bruksrettsavtale - navigasjonsinstallasjon smnr. 061918 Taraldsnes, Tromøysund - gnr 41 bnr 115 i kommune 4203 Arendal STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4690 20220930 30.09.2022 Inngående brev Dialogmøte om departementets bestilling av gjennomgang av lostjenesten - lospliktreglene og Kystverkets sektoravgifter - tirsdag 11. oktober kl 14:30-16:00 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/4841 20220930 30.09.2022 Utgående brev Delavlesing av rettigheter i Melbu fiskerihavn i Hadsel kommune STATENS KARTVERK KYSTVERKET_PROD
2022/4954 20220930 30.09.2022 Inngående brev Eiendom 438/166 - Fredrikstad kommune - Oversender signert bruksrettavtale for navigasjonsinstallasjon Fredrikstad kommune KYSTVERKET_PROD
2022/5066 20220930 30.09.2022 Inngående brev Revidert søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Utvidelse av flytekaianlegg - Gnr 2 Bnr 20 - Tufjord - Måsøy kommune - Troms og Finnmark fylke MÅSØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5093 20220930 30.09.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av privat detaljregulering - PlanID 530 - Gnr 19 Bnr 14 - Vierneset næringsområde - Hanøytangen - Asker kommune - Vestland fylke OK ARKITEKTER AS KYSTVERKET_PROD
2022/5094 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Betongkai - Gnr 1 Bnr 441 - Galtneset industriområde - Træna kommune - Nordland fylke TRÆNA KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5095 20220930 30.09.2022 Inngående brev Høring - En åpen og opplyst offentlig samtale - Ytringsfrihetskommisjonens utredning - NOU 2022:9 KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET KYSTVERKET_PROD
2022/5096 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om endring av fartsgrense gjennom Husøysund - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark TØNSBERG KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5097 20220930 30.09.2022 Inngående brev Høring - Forskrift om saksbehandlingsgebyr i henhold til Havne- og farvannsloven - Kvitsøy kommune - Rogaland fylke KVITSØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5099 20220930 30.09.2022 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering - Gnr 21 Bnr 1 - Digerneset- Remvika - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke ÅLESUND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5100 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om forurensning fra skip I Oslofjorden MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2022/5101 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om endret plassering på bølgedemper - Lokalitetsnr 11969 - Helgøy - Stavanger kommune - Rogaland fylke GRIEG SEAFOOD ASA KYSTVERKET_PROD
2022/5103 20220930 30.09.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid - Gnr 1 Bnr 157 - Strandveien 18 - Frogn kommune - Viken fylke KILE STOKHOLM ARKITEKTER AS KYSTVERKET_PROD
2022/5104 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til utsetting av badebøyer ved Vigvollsbukta - Hånes - Kristiansand kommune - Agder fylke KRISTIANSAND KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5106 20220930 30.09.2022 Inngående brev Spørsmål vedrørende kabelskilt - Gnr 15 Bnr 95 - Langøyveien 8 - Kvitsøy - Kvitsøy kommune - Rogaland fylke EL PROFFEN AS KYSTVERKET_PROD
2022/5107 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Flytemolo - - Vadsø havn - Vadsø kommune - Troms og Finnmark fylke VADSØ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5109 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Flytebrygge - Gnr 53 Bnr 65 og 48 - Stamsund havn - Vestvågøy kommune - Nordland fylke VESTVÅGØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5111 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Strømtilførsel fiskebåter - Gnr 233 Bnr 83 mfl - Sandesund havn - Færder kommune - Vestfold og Telemark fylke FÆRDER KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5112 20220930 30.09.2022 Inngående brev Oversending av søknad fra Øya Sjømat AS org.nr. 916951949 om tillatelse til å etablere hummerklekkeri på landbasert lokalitet Sæterøya i Ålesund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune KYSTVERKET_PROD
2022/5113 20220930 30.09.2022 Inngående brev Anmodning om møte vedrørende fastlandsforbindelse til Storfosna i Ørland kommune - Trøndelag fylke FOSENBRUA AS KYSTVERKET_PROD
2022/5114 20220930 30.09.2022 Inngående brev Ny ro-ro kai - Ny cruisekai - Molo Bugøynes - Kirkenes havn og Bugøynes - Sør-Varanger kommune - Troms og Finnmark fylke - Innspill til ny nasjonal transportplan - NTP - 2025-2036 KIRKENES HAVN SØR-VARANGER KOMMUNALT FORETAK KYSTVERKET_PROD
2022/5116 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Fylling - Betongkai - Flytekaianlegg - Gnr 82 Bnr 221 - Sørarnøy havn - Gildeskål kommune - Nordland fylke GILDESKÅL KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5117 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - ventemerd for oppdrettstorsk - Straumsjøen - Straumsjøen - Bø kommune - Nordland fylke BØ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5119 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Mudring - Gnr 57 Bnr 108 - Arnøyhamn havn - Skjervøy kommune - Troms og Finnmark fylke SKJERVØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5120 20220930 30.09.2022 Inngående brev Varsel om oppstart av regional kraftsystemutredning for Nord-Trøndelag og Bindal 2024-2042 TENSIO TN AS KYSTVERKET_PROD
2022/5121 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Mudring - Svartnes fiskerihavn - Vardø kommune - Troms og Finnmark fylke VARDØ KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5122 20220930 30.09.2022 Inngående brev Stryn kommune - Uttalelse til utlegging av sjøkabel i Utvikfjorden med ilandføring på Tistam og Molderheim Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/5123 20220930 30.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Flytebryggeanlegg - Gnr 4 Bnr 1 - Bugøynes fiskerihavn - Sør-Varanger kommune - Troms og Finnmark fylke SØR-VARANGER KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5124 20220930 30.09.2022 Inngående brev Melding om revisjon i uke 45-46-47 - 2022 - Lokalitetsnr 30297 - Krabbholmen - Åfjord kommune - Trøndelag fylke DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS KYSTVERKET_PROD
2022/5082 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Innspill til høring og offentlig ettersyn av forslag til Kommuneplanens arealdel 2023-2040 – Stavanger kommune Rogaland Fiskeridirektoratet KYSTVERKET_PROD
2022/5082 20220930 30.09.2022 Inngående brev Kopi - Samordnet statlig uttale - Kommuneplanens arealdel 2023 - 2040 - Stavanger kommune - Rogaland fylke STATSFORVALTAREN I ROGALAND KYSTVERKET_PROD
2022/5086 20220929 29.09.2022 Inngående brev Oversending av dispensasjonssøknad til uttale - Etablering av molo - Gnr 31 bnr 21 - Geitanger - Øygarden kommune - Vestland fylke Øygarden kommune KYSTVERKET_PROD
2022/5092 20220929 29.09.2022 Inngående brev Gbnr 1/441- Søknad om Tilskudd- Post 60- Kystverket- Finansiering kai- Galtneset Træna kommune KYSTVERKET_PROD
2022/5065 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Flytemolo og bølgedemper - Dyrfjord fiskerihavn - Lebesby kommune - Troms og Finnmark fylke LEBESBY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5066 20220929 29.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak - Statsbudsjettets kap 970 post 60 - Utvidelse av flytekaianlegg - Gnr 2 Bnr 20 - Tufjord - Måsøy kommune - Troms og Finnmark fylke MÅSØY KOMMUNE KYSTVERKET_PROD
2022/5068 20220929 29.09.2022 Inngående brev Oversender søknad til uttalelse - Vann- og avløpsanlegg - Gnr 41 bnr 150 - Fjellerhaven 81 - Lillesand kommune - Agder fylke Lillesand kommune KYSTVERKET_PROD
2022/5069 20220929 29.09.2022 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om utvidete rammer for utslipp av smøreolje på Sleipner MILJØDIREKTORATET KYSTVERKET_PROD
2022/5070 20220929 29.09.2022 Inngående brev Høringsbrev om endringer i forskrift om nullutslipp for kjøretøy ved offentlig anskaffelser Statens vegvesen KYSTVERKET_PROD
2022/5071 20220929 29.09.2022 Inngående brev Høringsbrev vedrørende dispensasjon for flytebrygge på gnr. 117 bnr. 14 - Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke Hustadvika kommune KYSTVERKET_PROD
2022/5072 20220929 29.09.2022 Inngående brev Kopi - Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av offentlig brygge på Gnr 43 Bnr 4 - Kristiansand - Kristiansand kommune - Agder fylke STATSFORVALTEREN I AGDER KYSTVERKET_PROD